Tjänster från HMS

Tekniska tjänster, specialanpassningar och produktutbildningar inom industriell kommunikation och IIoT.

Tekniska tjänster för varje steg 

HMS erbjuder tekniska tjänster för att ditt projekt ska gå smidigt, från idé till fullt fungerande lösning.

Tjänster finns för alla HMS varumärken och är avsedda att ge dig förståelse, designhjälp, valideringshjälp och utbildning i hur du använder HMS produkter och lösningar.

Tjänsterna tillhandahålls av HMS globala team av erfarna ingenjörer som arbetar tillsammans med dig, och erbjuder ingenjörstjänster, teknisk support och utbildning. Typiska aktiviteter är projektplanering, finjustering, utvärderingar och produktkonfigurationer.
HMS Technical Services

HMS Academy — vår utbildningsfunktion

HMS Academy erbjuder utbildningar från startfasen av ditt projekt till underhållsfas. Utbildningarna minskar den totala kostnaden och tiden för ditt projekt och ger en förbättrad kvalitet och effektivitet.

HMS Academy erbjuder flera utbildningsprogram:

HMS-Academy