Sekretesspolicy

Integritetspolicy för HMS kunder

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 30 mars 2023

På HMS Industrial Networks lägger vi stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och vill vara transparenta med hur personuppgifter samlas in, behandlas och delas av oss.

Personligt identifierbar information avser all data som kan relateras till dig som person och behandling avser all vår hantering, inklusive användning av den, lagring och eventuell 3:e parts överföring.

Denna integritetspolicy täcker vår relation med kunder och potentiella kunder, inklusive marknadsföringsaktiviteter. När vi hänvisar till "du" nedan hänvisar vi till dig som kundrepresentant.

Policyn kan komma att uppdateras från tid till annan och du hittar alltid den senaste versionen på våra webbplatser. Om vi gör en större uppdatering som påverkar hur vi hanterar data i framtiden kommer vi att meddela dig via den e-postadress vi har registrerat eller meddela dig när du använder våra webbtjänster.

Information som vi samlar in och behandlar om dig

Generellt sett är HMS ett business to business-företag och vi behandlar uppgifter om våra kunders kontaktpersoner baserat på berättigat intresse av att upprätthålla vår affärsrelation med det företag där du är anställd.

Vårt syfte med behandlingen av personuppgifter är att kommunicera och hänvisa till våra kunders kontaktpersoner inom vår affärsrelation samt, i förekommande fall, göra det möjligt för dig att använda de tjänster som tillhandahålls det företag du representerar.

Mot bakgrund av ovanstående har vi kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Du kan invända mot denna bedömning, läs mer om dina rättigheter nedan.

I vissa fall kan vi också samla in och behandla personuppgifter baserat på ditt samtycke.

Personuppgifterna samlas huvudsakligen in direkt från dig. Vi kan dock också samla in dina personuppgifter från det företag du representerar.

Informationstyper och orsak till insamling

För att förbättra vårt erbjudande, följa trender och hur nöjda du är med HMS och våra produkter och tjänster gör vi då och då kundundersökningar.

Om inget annat anges kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter tillsammans med dina svar för att kunna följa upp dig vid behov.

Vi kommer att skicka enkäter till dig baserat på vårt berättigade intresse, som beskrivs i början av det här avsnittet. Behandlingen av dina svar baseras på ditt samtycke till att delta i undersökningen.
Om du deltar i våra seminarier, presentationer eller workshops som arrangeras av HMS, online eller på plats, kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för uppföljning och för marknadsaktiviteter.

Inspelningar av presentationer kan förekomma, om vi spelar in frågor etc från deltagare kommer vi att informera dig om detta.

Om mat tillhandahålls kan vi be om specifika matpreferenser, denna information kan vara känslig och behandlas endast om det krävs för arrangemanget av evenemanget och raderas sedan.
Om du skickar information till våra onlineforum eller konton på sociala medier som hanteras av HMS, lämnar du denna information baserat på ditt samtycke till att vi behandlar den. Vi ber dig att inte lägga upp någon information som kan relateras till någon tredje person.
Analytics
När du besöker våra webbplatser samlar vi in GDPR-kompatibel webbanalys. Dessa analyser ger oss information om hur våra webbplatser och webbinnehåll används. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra kundernas besöksupplevelse på våra webbplatser. Ingen personligt identifierbar information (PI) erhålls, data erhålls. Uppgifterna lagras i enlighet med GDPR och förblir HMS Networks egendom och delas inte med någon utomstående. HMS lagrar och använder dessa analysdata i 3 år.

Du kan välja att neka den här webbplatsen tillstånd att samla in och analysera information om dina handlingar. Genom att göra så kommer du skydda din integritet, men kommer även hindra ägaren att lära från dina handlingar och därigenom skapa en bättre upplevelse för dig och andra användare.

Serverrelaterade data
För alla besök samlar vi automatiskt in viss teknisk information på webbservern:
Namnet på den fil som har öppnats, datum och tid för åtkomsten, mängden data som överförts, meddelande om lyckad åtkomst, webbläsare, begärande domän och den begärande datorns offentliga IP-adresser.

Vi lagrar denna information baserat på berättigat intresse endast för att kunna upptäcka missbruk eller tekniska problem. Serverloggarna lagras i sex månader.

Automatisering av marknadsföring
Vi använder ett Marketing Automation System som kan spåra webbbesökares sidhistorik och webbformulär, som i sin tur länkar dessa data till vårt kund-CRM/marknadsföringssystem. 

När en kontakt besöker en marknadsföringsspårad nyckelsida korrelerar Marketing Automation-systemet cookie-ID:t för beteendeanalys med de inkommande kontaktdata som skickas med formuläret för marknadsföringssidan. På så sätt mappas cookie-ID:t till ett kontakt-ID för CRM/Marketing, så att vi kan avgöra vem som har surfat på webbplatsen. Systemet använder sin konfigurerade metod för duplicerad identifiering för att avgöra om inkommande landningssidesdata ska mappas till en befintlig kontakt eller till en ny kontakt.

Genom att inaktivera "funktionella cookies" på våra webbplatser med hjälp av verktyget för samtycke till cookies kommer du att utlösa ett "anonymiseringsskript" i vårt marketing automation-system som internt talar om för systemet att inte ställa in icke-nödvändiga cookies. Detta innebär att även om vi kan behandla dina uppgifter om inlämning av formulär, skulle vi inte kunna korrelera dina webbplatsaktiviteter på våra webbplatser med dina kontaktuppgifter i vårt system. 
När du använder vår livechatttjänst lagrar vi sådana uppgifter som namn, e-postadress, IP-nummer, webbläsarinformation, operativsystem, geolokalisering, tidigare besökta sidor på vår webbplats och en kopia av chatttextutskriften.

Vi behandlar denna information baserat på ditt samtycke, som ges innan du startar chattjänsten.

För att både HMS och ni själva ska kunna fortsätta med en befintlig chatttråd. Data kommer att lagras i högst 45 dagar i ett europeiskt datacenter som omfattas av GDPR-reglerna.
Behandling av personuppgifter är nödvändig för att hantera beställningar och leverera produkter eller tjänster till det företag där du är anställd, samt hantera garanti och betalningar.

Vi behandlar dina uppgifter om vilket företag du representerar och dina kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och information om de beställda produkterna. Om du använder våra onlinetjänster i samband med detta kommer ditt IP-nummer också att lagras.

De uppgifter som samlas in vid orderhantering kan även komma att användas för att kontakta dig angående produktuppdateringar och rådgivning, HMS kundundersökningar och marknadsföring av nya produkter och tjänster.

Om du inte vill ta emot sådan information kan du be oss att spärra leveransen genom att kontakta oss. Vi kommer att lagra dina uppgifter i sju år efter din senaste kontakt med oss, de kommer sedan att raderas i slutet av det året.

Dessutom kommer uppgifter om ekonomiska transaktioner att arkiveras i enlighet med lagkraven för bokföring och skatter, i allmänhet i högst tio år + innevarande år.
När du använder våra molntjänster är vi personuppgiftsansvariga för att behandla information inom följande kategorier:

• Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefonnummer, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn och företagsidentifikation)
• Kontouppgifter (användarnamn, kontonamn)
• Lista över anslutna hårdvaruenheter.
• Trafikmetadata (inklusive: tid och varaktighet för anslutningen, antal överförda byte, enhetsidentifiering och liknande metadata)
• Autentiseringsuppgifter (lösenord, ledtrådslösenord)

Vi behandlar dina uppgifter så länge du har ett aktivt tjänstekonto. Om det inte har förekommit någon trafik kopplad till kontot på sju år kommer kontot och all tillhörande data att raderas permanent.

Vi behandlar denna information för att kunna tillhandahålla de tjänster som definieras i användarvillkoren och för att utveckla och underhålla våra molntjänster.

Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att säkerställa att endast behöriga personer får tillgång till molntjänsterna och för att säkerställa att molntjänsterna är fullt fungerande och kontinuerligt utvecklas, vilket vi också tror är till nytta för dig som kundrepresentant eller användare. Mot bakgrund av ovanstående har vi kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Du kan invända mot denna bedömning, läs mer om dina rättigheter nedan.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan det hända att vi inte kan ge dig tillgång till molntjänsterna.

Personligt identifierbar information i kunddata/loggdata

Trafikdata som genereras till/från anslutna enheter (loggdata) ägs av den HMS-kund som ansvarar för det aktuella kontot. Om det finns personligt identifierbar information som behandlas i dessa uppgifter är kontoägaren (HMS-kunden) ansvarig personuppgiftsansvarig och HMS kommer att agera som personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter.
För att leverera utmärkta tjänster och ge dig offerter etc. använder vi ett system för hantering av kundrelationer. I detta system behandlar vi dina kontaktuppgifter, våra aktiviteter (telefonsamtal, e-post, besök etc.) och vilken typ av information du vill ta del av.

Om vi har fått ditt uttryckliga samtycke kan vi också behandla information om dina besök på våra webbsidor, se avsnittet "när du besöker våra webbsidor".

Vi baserar denna process på legitimt intresse och behåller denna information i sju år från den senaste aktiviteten.
För att ge dig kundsupport behandlar vi dina kontaktuppgifter, information om den produkt eller tjänst som stöds och annan information som du kan skicka in i samband med supportärendet.

För att kunna följa upp dina ärenden behåller vi dessa uppgifter i sju år efter senaste kontakt, efter denna period kan vi behålla allmän supportinformation för att förbättra våra produkter och lösningar men kommer att ta bort all information som kan kopplas till en individ.

Vi baserar denna process på berättigat intresse.
Vi kommer att skicka marknadsföringsinformation till dig i följande fall.

Du är kund hos oss. I det här fallet kommer vi att skicka information till dig baserat på berättigat intresse.
Du har aktivt anmält dig för att få marknadsföring via e-post, skickat in ett webbformulär eller på annat sätt visat tydligt intresse för HMS och våra produkter och tjänster, till exempel på mässor, utbildningar/seminarier eller via webbinarier online. I det här fallet kommer vi att skicka information till dig baserat på ditt samtycke.
När vi skickar e-postmarknadsföring till dig använder vi legitimt intresse för att skicka dig marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster inom B2B-miljön. Du kommer alltid att ha möjlighet att "avsluta prenumerationen" i alla kommersiella (icke-transaktionella) e-postmeddelanden som vi skickar. Att prenumerera och avregistrera sig från våra marknadsföringsmeddelanden kräver en dubbel opt-in/opt-out-process för att verifiera att din e-postadress är giltig. I vissa länder där det är lämpligt kommer vi att be dig att bekräfta din e-postadress via en "dubbel opt-in"-process även om du skickar in ett formulär.

När det gäller branschlistor från externa marknadsföringspartners som tillhandahåller GDPR-kompatibla adresser till relevanta företag skickar vi din e-postmarknadsföring på grundval av "berättigat intresse".

Sociala medier

HMS kommunicerar via olika sociala medier. Vi ansvarar för information som vi lägger upp på dessa kanaler, om du har några funderingar eller frågor om sådant innehåll vänligen kontakta oss.

För den sociala medietjänsten i allmänhet och hur data hanteras av dessa företag hänvisar vi dig till dessa företag och deras integritetspolicyer.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google och YouTube: https://policies.google.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

 

Cookies - vad är det?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Vi använder cookies på våra webbplatser och plattformar.

Lär dig mer

Delning, behandling och lagring av personuppgifter

Delnings- och lagringsförfaranden

För oss är det viktigt att dina uppgifter är säkra. Vi använder moderna dataskyddsmekanismer och har implementerat lämpliga informationssäkerhetsåtgärder.

HMS Industrial Networks enheter säkerställer vederbörlig omsorg och vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda konfidentialiteten och integriteten för de personuppgifter och kommunikationsdata som tillhandahålls, samlas in och/eller lagras i våra system och ska inte behålla dem längre än vad som är tillåtet för att utföra våra tjänster eller enligt vad som krävs enligt relevant lagstiftning.

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för behöriga anställda inom HMS Industrial Networks som behöver ha tillgång till dessa uppgifter för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Din information kan komma att lagras och behandlas i alla länder där HMS Industrial Networks bedriver verksamhet, inklusive utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU, Norge, Liechtenstein och Island). Dessutom kan vi använda personuppgiftsbiträden i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi gör endast sådana överföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  om mottagaren av uppgifterna befinner sig i ett land som tillhandahåller en adekvat skyddsnivå enligt ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen eller om lämpliga skyddsåtgärder har tillhandahållits av HMS Industrial Networks genom att tillämpa standardavtalsklausuler. 

Standardavtalsklausulerna hittar du via denna länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla de ändamål som anges ovan kan vi komma att överföra dina personuppgifter till externa parter, som fungerar som separata personuppgiftsansvariga, detta inkluderar:

- Adress och kontaktuppgifter till transportföretag för att leverera beställningar till det företag du representerar.
- Kontaktuppgifter och faktureringsinformation, såsom dataanvändning, till en HMS-distributör när vi säljer till dig via sådan kanal.
Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till någon tredje part men kan komma att behandla dina uppgifter inom HMS-koncernen globalt. Vi kan också komma att dela vissa av dina personuppgifter med HMS distributörer för att organisera marknadsförings- och kampanjverksamhet, tävlingar, spel och liknande evenemang; och för att förhindra bedrägerier.

Observera att, oaktat ovanstående, för det fall en tillsynsmyndighet lagligen begär att HMS Industrial Networks ska behålla och tillhandahålla personuppgifter, kommer vi att tillhandahålla all rimlig hjälp och information för att uppfylla en sådan begäran.

Vi använder externa personuppgiftsbiträden för att förse oss med olika tjänster, inklusive:

- IT-tjänsteleverantörer (hosting, backup, molnlösningar etc.)
- Marknadsföringspartners (undersökningar, e-postutskick etc.)
- Tjänster för att hantera betalningar, t.ex. kreditkort


Dessa tjänsteleverantörer har endast tillåtelse att behandla information för HMS räkning och enligt särskilda instruktioner från oss.

Vad har jag för rättigheter?

Rätt till uppgifter och kontaktuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att begära en kopia av sådana personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen, få dina personuppgifter rättade och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. Du har också rätt till dataportabilitet.

Om vi behandlar uppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandling. Observera att ett sådant återkallande inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke före återkallelsen.

Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan ge dig tillgång till relevanta tjänster.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Inom rimlig tid och efter verifiering av din identitet och i den utsträckning din begäran är legitim kommer vi att uppfylla din begäran, förutsatt att vi inte agerar i strid med tillämplig lagstiftning genom att uppfylla din begäran.
HMS är personuppgiftsansvarig, tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Med HMS avses HMS Industrial Networks AB och dess dotterbolag. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter kommer att vara det HMS-dotterbolag som tillhandahåller tjänster eller kommunicerar med dig.

För dataskyddsfrågor i allmänhet, eller frågor om vår globala behandling:
 
HMS Industrial Networks AB
Att: Dataskyddsansvarig
PO Box 4126
300 04 Halmstad
Sverige
[email protected]

För Talk2M:s molntjänster:
HMS Industrial Networks SA
Att: Dataskyddsansvarig
22, Avenue Robert Schuman
1400 Nivelles
Belgien
[email protected]

För Intesis molntjänster:
HMS Industrial Networks SLU
Att: Dataskyddsansvarig
Milà i Fontanals , 7
08700 Igualada
Spanien
[email protected]
Om du anser att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

För HMS Industrial Networks är tillsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten / Swedish Authority for Privacy Protection
Box 8114
104 20 Stockholm
Sverige
http://www.imy.se