Villkor för användning

Leverantör av och därmed ansvarig för den affärsmässiga och kommersiella webbplatsen är HMS Industrial Networks AB, representerat av VD och koncernchef Staffan Dahlström.

Utgivare och tjänsteleverantör
HMS Industrial Networks AB
Stationsgatan 37
302 45 Halmstad
Sverige

Telefon: +46 (0) 35 17 29 00
E-post: [email protected]

Friskrivning från ansvar
Webbplatsen drivs av HMS Industrial Networks AB; HMS Industrial Networks AB har rätt till samtliga rättigheter på webbplatsen. HMS Industrial Networks AB tar inget ansvar för indirekta, direkta, oavsiktliga eller följdskador som uppstår till följd av användningen av denna webbplats. All information som publiceras via webbplatsen tillhandahålls av HMS Industrial Networks AB efter bästa förmåga. All denna information utgör dock, i den mån det är tillåtet enligt lag, varken en garanti, en bekräftelse eller ett ansvar för HMS Industrial Networks AB

HMS Industrial Networks AB kan när som helst och utan föregående meddelande ändra denna webbplats helt eller delvis och upphöra med driften av den, efter eget gottfinnande och utan att ta något ansvar. Genom att sätta länkar till externa webbplatser ("hyperlänkar") övertar HMS Industrial Networks AB varken dessa webbplatser eller deras innehåll. HMS Industrial Networks AB ansvarar inte heller för tillgängligheten av dessa webbplatser eller deras innehåll.

E-postsäkerhet
Kunden samtycker till elektronisk kommunikation så snart han på egen hand upprättar elektronisk kontakt med HMS Industrial Networks AB.
Kunderna informeras om att e-postmeddelanden på överföringsvägen kan läsas eller ändras utan behörighet och oupptäckta. HMS Industrial Networks AB använder för närvarande ingen krypteringsteknik.
HMS Industrial Networks AB använder mjukvara för att filtrera bort oönskad e-post (spamfilter). Skräppostfiltret kan avvisa e-postmeddelanden som felaktigt har identifierats som skräppost med specifika funktioner.

®Varumärken
Anybus®, Ewon®, Talk2M® och Ixxat® är internationellt registrerade varumärken som tillhör HMS Industrial Networks och täcker bland annat EU, USA.

Intesis® är ett registrerat varumärke som tillhör HMS Industrial Networks i EU och är varumärkesskyddat ™ i resten av världen.

Hardware Meets Software™ är varumärkesskyddat globalt av HMS. Andra logotyper, varumärken, produkt- eller tjänstenamn från tredje part som nämns tillhör respektive företag och finns på HMS webbplatser endast i informationssyfte.

™Varumärkesskydd
Alla företagslogotyper eller varumärken tillhör respektive företag. Varumärken och namn nämns endast i informationssyfte.

© Copyright
Alla rättigheter förbehålles. Text, bilder och grafik samt deras placering på webbplatsen omfattas av skyddet av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte utan särskilt tillstånd från HMS Industrial Networks AB.