HMS Årsstämma 2021 

 

 

Årsstämma i HMS Networks AB (publ) äger rum fredagen den 23 april 2021 i Halmstad.   

 
Förslag till ärende för behandling på stämman

Aktieägare som önskar lämna förslag till HMS valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@hms.se eller med brev till adressen: HMS Networks AB, Att: Valberedningen, Box 4126, 300 04 Halmstad, senast den 5 mars 2021.

Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och dels har anmälts i tid.

 

Mötesprotokoll

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Årsstämma 2020 Protokoll 266,46 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2019 Protokoll 272,02 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2018 Protokoll 290,34 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2017 Protokoll 448,38 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2016 Protokoll 2,25 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2015 Protokoll 2,27 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2014 Protokoll 2,26 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2013 Protokoll 2,33 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2012 Protokoll 1,78 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2011 Protokoll 1,73 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2010 Protokoll 88,87 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2009 Protokoll 1,05 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2008 Protokoll 350,65 KB Ladda ner

 

Kallelse till årsstämma

FilVersionStorlekLadda ner
Formulär för förhandsröstning 240,84 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2020 246,27 KB Ladda ner
Fullmakt 2020 113,73 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2019 196,10 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2018 508,93 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2017 161,51 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2016 157,13 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2015 351,81 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2014 166,25 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2013 151,29 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2012 156,57 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2011 128,09 KB Ladda ner

 

Stämmohandlingar

FilVersionStorlekLadda ner
B1 Förslag till dagordning 2020 63,47 KB Ladda ner
B2 - Styrelsens yttrande rörande förslag om vinstutdelning 2020 112,95 KB Ladda ner
B3 - Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2020 78,01 KB Ladda ner
B4 - Ledamöters uppdrag i andra företag 2020 100,56 KB Ladda ner
B5 - Riktlinjer för erstättning till ledande befattningshavare 2020 132,75 KB Ladda ner
B5b - Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering 2020 111,66 KB Ladda ner
B6 - Bemyndigande om nyemission av aktier 2020 110,83 KB Ladda ner
B7 - Styrelsens fullständiga förslag till Aktiesparprogram för samtliga anställda (2021-2024) 2020 137,93 KB Ladda ner
B7b - Styrelsens yttrande 19 kap 22 § 2020 112,59 KB Ladda ner
B8 - Förslag till ändring av bolagsordningen 2020 136,99 KB Ladda ner
Revisorsyttrande avs ersättningar till led befattningshavare 515,14 KB Ladda ner

 

Stämmokommunikéer

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Stämmokommuniké 2020 179,45 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2019 178,09 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2018 320,93 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2017 87,90 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2016 221,18 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2015 97,65 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2014 97,14 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2013 95,84 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2012 86,53 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2011 125,58 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2010 199,34 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2009 135,76 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2008 113,19 KB Ladda ner