Visselblåsning

HMS visselblåsartjänst

HMS Networks strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vår visselblåsartjänst ger en möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter; allt som inte är i linje med våra etiska riktlinjer som beskrivs i vår uppförandekod och leverantörskod.  

HMS medarbetare, entreprenörer, leverantörer, kunder och andra intressenter måste säga ifrån och rapportera misstänkta eller observerade överträdelser av lagen eller HMS policyer. Vår visselblåsartjänst är ett alternativt sätt att rapportera allvarliga missförhållanden, för att uppmärksamma på allvarliga risker som påverkar individer, vårt företag/organisation, samhället eller miljön.  Visselblåsning kan göras av vem som helst öppet eller anonymt. Alla ärenden som rapporteras till visselblåsartjänsten kommer att utredas.

Dataskydd för visselblåsare

Visselblåsartjänsten tillhandahålls av en extern partner, WhistleB Whistleblowing Centre, för att säkerställa anonymitet. Visselblåsartjänsten är helt separerad från HMS Networks IT-system. Det är inte möjligt att spåra en anonym visselblåsare. WhistleB lagrar inte information som kan spåra avsändaren, till exempel IP-adresser. Meddelandet från en visselblåsare behandlas konfidentiellt. Alla meddelanden är krypterade, i lagring och i kommunikation.

Så här rapporterar du

För att använda visselblåsartjänsten för anonym rapportering, följ dessa instruktioner:

Gå till  visselblåsartjänsten (som drivs av WhistleB, en tredje part)

https://report.whistleb.com/en/hmsnetworks

Följ instruktionerna på anmälningsblanketten för att enkelt och säkert skicka in din rapport.