HMS styrelse

Charlotte Brogren
Ray Mauritsson
Ulf Södergren

Charlotte Brogren

Styrelseordförande

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2010. Oberoende från bolaget och dess huvudägare.

Nuvarande sysselsättning
CTO (Chief Technology Officer) på Alimak Group AB (publ).

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Gunnebo AB.

Tidigare erfarenhet
Utvecklingschef för ABB Robotics och ledande positioner inom ABBs forskningsorganisation samt generaldirektör för Vinnova.

Utbildning
Teknisk Doktor i kemiteknik från Lunds universitet.

Aktieinnehav*
5 500 aktier.

Ray Mauritsson

Styrelseledamot
Född 1962. Styrelseledamot sedan 2007. Oberoende från bolaget och dess huvudägare.

Nuvarande sysselsättning
Verkställande direktör för Axis AB (publ).

Andra uppdrag
Inga

Tidigare erfarenhet
Olika befattningar inom TAC (nu Schneider Electrics). Divisionschef samt andra ledande befattningar inom Axis Communications.

Utbildning
Civilingenjörsexamen i teknisk fysik samt Executive MBA från Lunds universitet.

Aktieinnehav*
20 000 aktier.

Ulf Södergren

Styrelseledamot

Född 1953. Styrelseledamot för HMS sedan april 2018. Oberoende från bolaget och dess huvudägare.

Nuvarande sysselsättning
Styrelseledamot

Andra uppdrag
Styrelseledamot i ÅF Pöyry AB (publ), IV Produkt AB och Lagercrantz Group AB.

Tidigare erfarenhet
CTO på ASSA ABLOY AB (publ) och innan dess befattningar som bland annat Regional Manager och COO inom ASSA ABLOY-koncernen. Dessförinnan verksam inom Electrolux och ABB.

Utbildning
Civilingenjör i Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Filkand i Ekonomi vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav*
10 000 aktier.

Cecilia Wachtmeister

Cecilia Wachtmeister

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot för HMS sedan april 2018. Oberoende från bolaget och dess huvudägare.

Nuvarande sysselsättning
Executive Vice President Business & Group Functions, Kambi Plc.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Smart Eye AB.

Tidigare erfarenhet
Mångårig erfarenhet av ledande positioner inom Ericsson AB.

Utbildning
Civilingenjör Industriell Ekonom vid Linköpings Tekniska Högskola.

Aktieinnehav*
3 000 aktier.

Anders Mörk

Anders Mörck

Styrelseledamot
Född 1963. Styrelseledamot för HMS sedan april 2016. Oberoende från bolaget. I beroendeställning till bolagets större aktieägare.

Nuvarande sysselsättning
CFO på Investment AB Latour (publ).

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Latour-Gruppen AB, Swegon AB, Hultafors Group AB, Latour Industries AB, Nord-Lock International AB och Aritco Group AB.

Tidigare erfarenhet
CFO för Bure Equity AB, Nilörngruppen AB och tidigare auktoriserad revisor på Ernst & Young (nu EY).

Utbildning
Civilekonomexamen från Högskolan i Växjö.

Aktieinnehav*
4 000 aktier.

Fredrik Hansson

Fredrik Hansson

Styrelseledamot
Född 1971. Styrelseledamot för HMS sedan april 2015. Oberoende från bolaget och dess huvudägare.

Nuvarande sysselsättning
Verksam i eget bolag.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i Hedson Technologies International AB och Scanbox Thermoproducts AB, samt styrelseledamot i Nord-Lock International AB, Anocca AB och Troax Group AB (publ).

Tidigare erfarenhet
Verkställande Direktör på Roxtec Group AB.

Utbildning
Civilekonomexamen från UNA (University of North Alabama).

Aktieinnehav*
2 400 aktier.

Arbetstagarrepresentanter

Tobias Persson

Arbetstagarrepresentant

Född 1978. Styrelsemedlem sedan 2016. Anställd av HMS.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i MedicWave AB (publ.) Delägare i Lypson Intelligenta System HB

Utbildning
Tekn. magister i datorsystemteknik. Tekn. kandidat i informations- och kommunikationsteknologi. Tekn. kandidat i elektroteknik samt högskoleexamen i mekatronik.

Aktieinnehav*
 1 026 aktier.

Mikael Mårtensson

Arbetstagarrepresentant (ställföreträdande)

Född 1972. Styrelsemedlem sedan 2019. Anställd av HMS.

Andra uppdrag
Inga

Utbildning
Kandidatexamen i datorsystemteknik från Högskolan i Halmstad.

Aktieinnehav*
27 095 aktier.

*Aktieinnehav per 31 december 2019. 
 Inklusive aktier via aktiesparprogrammet för anställda.