HMS koncernledning

 

StaffanDahlstrom2018

Staffan Dahlström
Chief Executive Officer

Född 1967. VD och koncernchef för HMS sedan april 2009.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Bemsiq AB och Clavister Holding AB (publ).

Tidigare erfarenhet
Försäljnings och marknadschef på HMS sedan 1998 samt styrelseledamot i HMS 1989-2008.

Utbildning
Examen i datorsystemteknik, inriktning mekatronik från Högskolan i Halmstad samt Executive MBA från Ekonomihögskolan i Lund.

Aktieinnehav 
6 495 182 aktier*

JorgenPalmhager2018

Jörgen Palmhager
Chief Technology Officer

Född 1968. Teknisk chef för HMS sedan januari 2007.

Andra uppdrag
Inga

Tidigare erfarenhet
Utvecklare, projektledare, utvecklingschef och operativ chef på HMS.

Utbildning
Kandidatexamen i datorsystemteknik från Högskolan i Halmstad.

Aktieinnehav
242 063 aktier*

JoakimNideborn2018

Joakim Nideborn
Chief 
Financial Officer

Född 1983. Finanschef för HMS sedan december 2017.

Andra uppdrag
Inga

Tidigare erfarenhet
CFO för Beijer Electronics Group AB och Management- och strategikonsult på Axholmen Consulting och Celerant Consulting.

Utbildning
Civilingenjör i industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola samt studerat Corporate Finance vid London Business School.

Aktieinnehav 
698 aktier*

AndersHansson2018

Anders Hansson
Chief Marketing Officer

Född 1968. CMO på HMS sedan 2017.

Andra uppdrag
Inga

Tidigare erfarenhet
Tidigare tjänster på HMS: Chef för HMS' Global Key Account Management Team, Global Key Account Manager, Sälj- och marknadschef för Frankrike, Benelux, Spanien och Portugal. Produktchef. 

Utbildning
Magisterexamen i industriell organisation och ekonomi från Högskolan i Halmstad.

Aktieinnehav 
26 118 aktier*

HansLarsson2018

Hans Larsson 
Chief Commercial Officer

Född 1970. Försäljningsdirektör på HMS sedan april 2017.

Andra uppdrag
Inga

Tidigare erfarenhet
Vice President Life Science på Getinge Group AB samt General Manager Sverige på GEA Food Solutions A/S.

Utbildning
Utvecklingsingenjör från Högskolan i Halmstad.

Aktieinnehav 
1 357 aktier*
Timo Van't Hof

Timo Van't Hoff 
Chief Product Officer

Född 1971. Chief Product Officer på HMS sedan april 2019.

Andra uppdrag
Inga

Tidigare erfarenhet
General Manager Business Unit Anybus på HMS, VD på Volvo Car Retail Solutions, Director Product Management och R&D på Marine Tank Management. 

Utbildning
K
andidatexamen i Automotive Engineering från HTS Autoteckniek i Apeldoorn, Nederländerna och magisterexamen i Technology Management från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Aktieinnehav 
826 aktier*

*Aktieinnehav (eget och närstående) per 30 juni 2020. 
  Inklusive aktier via aktiesparprogrammet för anställda.