StaffanDahlstrom2018

Staffan Dahlström
Chief Executive Officer

Född 1967. VD och koncernchef för HMS sedan april 2009 samt dessförinnan marknads- och försäljningschef sedan 1998.

Anställd sedan augusti 1989 och har arbetat inom utveckling, produktion och försäljning samt varit styrelseledamot mellan 1989-2008. 

Staffan har en examen i datorsystemteknik, inriktning mekatronik från Högskolan i Halmstad samt Executive MBA från Ekonomihögskolan i Lund.

Aktieinnehav: 6 490 565 aktier*

JorgenPalmhager2018

Jörgen Palmhager
Chief Technology Officer

Född 1968, Operativ chef för HMS sedan januari 2007 samt dessförinnan utvecklingschef för HMS från 1992 till 2006.

Jörgen Palmhager är sedan 2005 medlem av Technical Review Board i Open Devicenet Vendor Association. Jörgen har en kandidatexamen i datorsystemteknik från Högskolan i Halmstad.

Aktieinnehav: 240 037 aktier*

JoakimNideborn2018

Joakim Nideborn
Chief 
Financial Officer

Född 1983. Finanschef för HMS sedan december 2017. Joakim har tidigare varit CFO för Beijer Electronics Group AB och managementkonsult på Axholmen Consulting och Celerant Consulting.

Joakim har flerårig erfarenhet av finansiellt ledarskap i teknikbranschen. Joakim är civilingenjör i industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola samt har studerat Corporate Finance vid London Business School.

Aktieinnehav: 698 aktier*

AndersHansson2018

Anders Hansson
Chief Marketing Officer

Född 1968. CMO på HMS sedan 2017. Anders började på HMS 2000 och har sedan dess haft ett antal positioner relaterade till internationell sälj- och marknadsföring, såsom Marknadsdirektör 2010-2017, Head of HMS Global Key Account Management,  sälj- och marknadschef för HMS France och produktchef.

Anders har en magisterexamen i industriell organisation och ekonomi från Högskolan i Halmstad.

Aktieinnehav: 34 052 aktier*

HansLarsson2018

Hans Larsson 
Chief Commercial Officer

Född 1970. Försäljningsdirektör på HMS sedan april 2017. Dessförinnan Vice President Life Science på Getinge Group AB där Hans haft ett flertal positioner inom internationell försäljning under sina år i koncernen.

Hans har även arbetat inom företag specialiserade på processutrustning till livsmedelsindustrin och förpackningsmaskiner. Hans är utvecklingsingenjör från Högskolan i Halmstad.

 Aktieinnehav: 943 aktier*
Timo Van't Hof

Timo Van't Hoff 
Chief Product Officer

Född 1971. Chief Product Officer på HMS sedan april 2019. Dessförinnan General Manager Business Unit Anybus på HMS, VD på Volvo Car Retail Solutions, Director Product Management och R&D på Marine Tank Management. 

Timo har en kandidatexamen i Automotive Engineering från HTS Autoteckniek i Apeldoorn, Nederländerna och magisterexamen i Technology Management från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Aktieinnehav: 696 aktier*

*Aktieinnehav (eget och närstående) per 30 september 2019. 
  Inklusive aktier via aktiesparprogrammet för anställda.