Incitamentsprogram

HMS har följande utestående incitamentsprogram:

 

Menu

Aktiesparprogram 2019/2022

Vid årsstämman i HMS den 25 april 2018 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2019. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2022 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla miximalt två (2) aktier i Bolaget  ("Prestationsaktie"). Prestationsaktierna baseras på att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Vid uppfyllande av prestationsvillkoren erhålls Prestationsaktier inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2022.

Aktiesparprogram 2019

Aktiesparprogram 2018/2021

Vid årsstämman i HMS den 26 april 2017 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2018. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2021 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla 1 aktie i Bolaget per Sparaktie ("Matchningsaktie").

Deltagarna kan också erhålla ytterligare 1 aktie i Bolaget per Sparaktie förutsatt att speciella prestationsvillkor uppfylls ("Prestationsaktie").

Såväl Matchnings- som Prestationsaktier erhålls inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2021.

Aktiesparprogram 2018

Aktiesparprogram 2017/2020

Vid årsstämman i HMS den 28 april 2016 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2017. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2020 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla 1 aktie i Bolaget per Sparaktie ("Matchningsaktie").

Deltagarna kan också erhålla ytterligare 1 aktie i Bolaget per Sparaktie förutsatt att speciella prestationsvillkor uppfylls ("Prestationsaktie").

Såväl Matchnings- som Prestationsaktier erhålls inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2020.

Aktiesparprogram 2017

Aktiesparprogram 2016/2019

Vid årsstämman i HMS den 28 april 2015 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2016. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2019 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla 1 aktie i Bolaget per Sparaktie ("Matchningsaktie").

Deltagarna kan också erhålla ytterligare 1 aktie i Bolaget per Sparaktie förutsatt att speciella prestationsvillkor uppfylls ("Prestationsaktie").

Såväl Matchnings- som Prestationsaktier erhålls inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2019.

Aktiesparprogram 2016

Framtida incitamentsprogram

Baserat på bolagsstämmans beslut kan bolaget komma att utge ytterligare aktierelaterade incitamentsprogram.