Incitamentsprogram

HMS har följande incitamentsprogram:

 

Aktiesparprogram 2022/2025 (ej aktivt)

Vid årsstämman i HMS den 23 april 2021 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2022. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2025 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla miximalt två (2) aktier i Bolaget  ("Prestationsaktie"). Prestationsaktierna baseras på att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Vid uppfyllande av prestationsvillkoren erhålls Prestationsaktier inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2025.

Aktiesparprogram 2022

..........................................................................................................................................................................

Aktiesparprogram 2021/2024 (aktivt)

Vid årsstämman i HMS den 23 april 2020 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2021. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2024 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla miximalt två (2) aktier i Bolaget  ("Prestationsaktie"). Prestationsaktierna baseras på att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Vid uppfyllande av prestationsvillkoren erhålls Prestationsaktier inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2024.

Aktiesparprogram 2021

..........................................................................................................................................................................

Aktiesparprogram 2020/2023 (aktivt)

Vid årsstämman i HMS den 25 april 2019 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2020. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2023 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla miximalt två (2) aktier i Bolaget  ("Prestationsaktie"). Prestationsaktierna baseras på att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Vid uppfyllande av prestationsvillkoren erhålls Prestationsaktier inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2023.

Aktiesparprogram 2020

..........................................................................................................................................................................

 

Aktiesparprogram 2019/2022 (aktivt)

Vid årsstämman i HMS den 25 april 2018 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2019. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2022 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla miximalt två (2) aktier i Bolaget  ("Prestationsaktie"). Prestationsaktierna baseras på att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Vid uppfyllande av prestationsvillkoren erhålls Prestationsaktier inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2022.

Aktiesparprogram 2019

..........................................................................................................................................................................

Aktiesparprogram 2018/2021 (aktivt)

Vid årsstämman i HMS den 26 april 2017 beslutades att införa ett aktiesparprogram för samtliga anställda.

Deltagarna ges möjlighet att med egna medel investera mellan 1% och 6% av sin årliga fasta bruttolön i aktier i HMS Networks AB till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm ("Sparaktier").

Investeringen skall ske under år 2018. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under perioden till och med 31 december 2021 och att deltagarna kvarstår i anställning inom koncernen per detta datum berättigar varje Sparaktie till att vederlagsfritt erhålla 1 aktie i Bolaget per Sparaktie ("Matchningsaktie").

Deltagarna kan också erhålla ytterligare 1 aktie i Bolaget per Sparaktie förutsatt att speciella prestationsvillkor uppfylls ("Prestationsaktie").

Såväl Matchnings- som Prestationsaktier erhålls inom 60 dagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2021.

Aktiesparprogram 2018

..........................................................................................................................................................................

Framtida incitamentsprogram

Baserat på bolagsstämmans beslut kan bolaget komma att utge ytterligare aktierelaterade incitamentsprogram.