Om HMS-aktien

HMS-aktien är sedan 19 oktober 2007 noterad på Stockholmsbörsens Nasdaq OMX Mid Cap, sektorn Information Technology. Aktiens ISIN-kod är SE0002136242. Bolaget handlas under namnet HMS. En handelspost omfattar 1 aktie.

Ägarstruktur

Den 31 mars 2020 hade HMS Networks AB (publ) 4 545 aktieägare.

 

 HMS 10 största aktieägare Aktier Andel av röster 
och kapital 
Investment AB Latour 12 109 288 25,9 %
Staffan Dahlström  6 468 292 13,8 %
SEB Fonder 4 008 743 8,6 %
Swedbank Robur Fonder 3 034 117 6,5 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 116 939  4,5 %
AMF Försäkring och Fonder 2 074 181  4,4 %
Handelsbanken Fonder 1 735 116 3,7 %
State Street Bank & Trust 1 239 632  2,6 %
Fosielund Holding AB 900 000 1,9 %
SEB AB, Luxembourg branch 638 972 1,4 %
Övriga 12 493 588 26,7 %
Total 46 818 868 100,0 %

 

Antal aktier och aktiekapital

Antalet aktier i HMS uppgår till 46 818 868. Aktiekapitalet uppgår till 1 170 472 kr. Samtliga aktier har samma röstvärde.

 

 

Utdelningspolicy

HMS har som målsättning att dela ut ca 50 procent av nettoresultatet.

Utdelning per aktie, år*
2019  2018  2017  2016 2015
SEK 0,00  1,80  1,50 1,00 0,63


* Nyckeltalen har omräknats baserat på den i andra kvartalet 2017 genomförda aktiespliten 4:1.

 

Joakim Nideborn

Mitt perspektiv

-Varför investera i HMS

Under det senaste decenniet har HMS vuxit med över 20% per år i genomsnitt. 

Grunden i affären är en stor bas design-wins, vilket innebär att HMS får återkommande affärer varje år. Dessutom har HMS en stor exponering mot trender som Industrial Internet of Things och digitalisering i allmänhet.

Kombinationen av stabila kassaflöden och fördelaktiga trender gör att HMS är positionerat för fortsatt lönsam tillväxt.

Joakim Nideborn – CFO

 

 

Analytiker 

Analytiker som bevakar HMS:

Danske Bank,
Viktor Högberg