Om HMS-aktien

HMS-aktien är sedan 19 oktober 2007 noterad på Stockholmsbörsens Nasdaq OMX Mid Cap, sektorn Information Technology. Aktiens ISIN-kod är SE0002136242. Bolaget handlas under namnet HMS. En handelspost omfattar 1 aktie.

Ägarstruktur

Den 30 juni 2021 hade HMS Networks AB (publ) 6 081 aktieägare.

 

 HMS 10 största aktieägare Aktier Andel av röster 
och kapital 
Investment AB Latour 12 109 288 25,9 %
Staffan Dahlström med bolag 6 091 459 13,0 %
SEB Fonder 4 152 216 8,9 %
AMF Försäkring och Fonder 3 380 317 7,2 %
Swedbank Robur Fonder 2 932 604  6,3 %
Handelsbanken Fonder
1 692 628 3,6 %
State Street Bank & Trust 1 421 305  3,0 %
Första AP-fonden 1 169 430  2,5 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 998 078 2,1 %
The Northern Trust Company 618 904 1,3 %
Övriga 12 252 639 26,2 %
Total 46 818 868 100,0 %

 


Analytiker 

Analytiker som bevakar HMS:

Danske Bank,
Viktor Högberg
viktor.hogberg@danskebank.se

Nordea,
Fredrik Stenkil
fredrik.stenkil@nordea.com

DNB,
Joachim Gunell
joachim.gunell@dnb.se

Antal aktier och aktiekapital

Antalet aktier i HMS uppgår till 46 818 868. Aktiekapitalet uppgår till 1 170 472 kr. Samtliga aktier har samma röstvärde.

 

 

Utdelningspolicy

HMS har som målsättning att dela ut mellan 30-50% av vinsten per aktie.

Utdelning per aktie, år*
2020  2019  2018  2017 2016
SEK 2,00  0,00  1,80 1,50 1,00


* Nyckeltalen har omräknats baserat på den i andra kvartalet 2017 genomförda aktiespliten 4:1.

Joakim Nideborn

Mitt perspektiv

-Varför investera i HMS

Under det senaste decenniet har HMS vuxit med över 20% per år i genomsnitt. 

Grunden i affären är en stor bas design-wins, vilket innebär att HMS får återkommande affärer varje år. Dessutom har HMS en stor exponering mot trender som Industrial Internet of Things och digitalisering i allmänhet.

Kombinationen av stabila kassaflöden och fördelaktiga trender gör att HMS är positionerat för fortsatt lönsam tillväxt.

Joakim Nideborn – CFO