Om HMS-aktien

HMS-aktien är sedan 19 oktober 2007 noterad på Stockholmsbörsens Nasdaq OMX Mid Cap, sektorn Information Technology. Aktiens ISIN-kod är SE0002136242. Bolaget handlas under namnet HMS. En handelspost omfattar 1 aktie.

Ägarstruktur

Den 30 september 2019 hade HMS Networks AB (publ) 4 643 aktieägare.

 Aktieägare Aktier Andel av röster 
och kapital 
Investment AB Latour 12,109,288 25.9 %
Staffan Dahlström 6,468,292 13.8 %
Swedbank Robur Fonder 4,341,996 9.3 %
SEB Fonder 2,902,772 6.2 %
Handelsbanken Fonder  2,284,114  4.9 %
Livförsäkringsbolaget Skandia  1,899,946  4.1 %
State Street Bank & Trust  1,294,659 2.8 %
Fosielund Holding AB 940,000 2.0 %
AMF Aktiefon småbolag 925,656  2.0 %
Skandia Fonder 764,716 1.6 %
Tredje AP-Fonden 754,902  1.6 %
UN Joint Staff  618,942 1.3 %
Spiltan Fonder AB  590,367  1.3 %
Öhman Fonder 583,328 1.2 %
SEB S.A.  517,323  1.1 %
Lannebo Fonder  509,034 1.1 %
JP Morgan Chase Bank 461,160 1.0 %
Övriga 8,852,373 18.9 %
Total 46,818,868 100.0 %

 

  

Antal aktier och aktiekapital

Antalet aktier i HMS uppgår till 46 818 868. Aktiekapitalet uppgår till 1 170 472 kr. Samtliga aktier har samma röstvärde.

 

Utdelningspolicy

HMS har som målsättning att dela ut ca 50 procent av nettoresultatet.

 

Utdelning per aktie, år*
2018  2017  2016  2015 2014
SEK 1,80  1,50  1,00 0,63 0,63

 

* Nyckeltalen har omräknats baserat på den i andra kvartalet 2017 genomförda aktiespliten 4:1.

 

 

Återköp av egna aktier

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2016 beslutat om återköp av egna aktier till ett antal om högst 26 000 aktier.

Syftet med återköpsbemyndigandet och styrelsens beslut om att utnyttja detta är att säkra Bolagets förpliktelser med anledning av HMS långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram.

För mer information om återköpen, se Pressmeddelande

För mer information gällande incitamentsprogrammet, se Pressmeddelande

För mer information om återköpta transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholm.

Joakim Nideborn

Mitt perspektiv

-Varför investera i HMS

Under det senaste decenniet har HMS vuxit med över 20% per år i genomsnitt. 

Grunden i affären är en stor bas design-wins, vilket innebär att HMS får återkommande affärer varje år. Dessutom har HMS en stor exponering mot trender som Industrial Internet of Things och digitalisering i allmänhet.

Kombinationen av stabila kassaflöden och fördelaktiga trender gör att HMS är positionerat för fortsatt lönsam tillväxt.

Joakim Nideborn – CFO

 

 

Analytiker 

Analytiker som bevakar HMS:

SEB Enskilda, Equity Research
Victor Höglund

Danske Bank,
Fredrik Lithell

DNB Bank,
Joachim Gunell