Om HMS-aktien

HMS-aktien är sedan 19 oktober 2007 noterad på Stockholmsbörsens Nasdaq OMX Mid Cap, sektorn Information Technology. Aktiens ISIN-kod är SE0002136242. Bolaget handlas under namnet HMS. En handelspost omfattar 1 aktie.

Ägarstruktur

Den 31 december 2019 hade HMS Networks AB (publ) 4 568 aktieägare.

 

 Aktieägare Aktier Andel av röster 
och kapital 
Investment AB Latour 12 109 288 25,9 %
Staffan Dahlström 6 468 292 13,8 %
Swedbank Robur Fonder 4 036 996 8,6 %
SEB Fonder 3 572 726 7,6 %
Handelsbanken Fonder  2 133 821  4,6 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 116 939  4,5 %
State Street Bank & Trust 1 233 907 2,6 %
AMF Försäkring och Fonder 1 176 853  2,5 %
Fosielund Holding AB 950 000 2,0 %
Skandia Fonder 788 723 1,7 %
Tredje AP-Fonden 625 368  1,3 %
UN Joint Staff  618 942 1,3 %
SEB S.A.  604 197   1,3 %
Spiltan Fonder AB  590 367  1,3 %
Öhman Fonder 583 328 1,2 %
Cliens Fonder 489 000 1,0 %
JP Morgan Chase Bank 461 160 1,0 %
Övriga 8 258 961 17,6 %
Total 46 818 868 100,0 %

 

Antal aktier och aktiekapital

Antalet aktier i HMS uppgår till 46 818 868. Aktiekapitalet uppgår till 1 170 472 kr. Samtliga aktier har samma röstvärde.

 

Utdelningspolicy

HMS har som målsättning att dela ut ca 50 procent av nettoresultatet.

 

Utdelning per aktie, år*
2019  2018  2017  2016 2015
SEK 1,90**  1,80  1,50 1,00 0,63

 

* Nyckeltalen har omräknats baserat på den i andra kvartalet 2017 genomförda aktiespliten 4:1.
** Styrelsens förslag.


Återköp av egna aktier

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2016 beslutat om återköp av egna aktier till ett antal om högst 26 000 aktier.

Syftet med återköpsbemyndigandet och styrelsens beslut om att utnyttja detta är att säkra Bolagets förpliktelser med anledning av HMS långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram.

För mer information om återköpen, se Pressmeddelande

För mer information gällande incitamentsprogrammet, se Pressmeddelande

För mer information om återköpta transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholm.

Joakim Nideborn

Mitt perspektiv

-Varför investera i HMS

Under det senaste decenniet har HMS vuxit med över 20% per år i genomsnitt. 

Grunden i affären är en stor bas design-wins, vilket innebär att HMS får återkommande affärer varje år. Dessutom har HMS en stor exponering mot trender som Industrial Internet of Things och digitalisering i allmänhet.

Kombinationen av stabila kassaflöden och fördelaktiga trender gör att HMS är positionerat för fortsatt lönsam tillväxt.

Joakim Nideborn – CFO

 

 

Analytiker 

Analytiker som bevakar HMS:

Danske Bank,
Viktor Högberg