Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Välkommen till Årsstämma 2016

by User Not Found | mar 30, 2016
Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 22 april 2016 klockan 16.00.

Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 00, skriftligen till HMS Networks AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd eller på www.hms.se/investors. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Kallelse till årsstämma 2016

Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här