Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Valberedningens förslag till styrelse i HMS Networks

by User Not Found | mar 04, 2016
HMS Networks AB (publ) valberedning föreslår en ny ledamot. Styrelseledamot Karl Thedéen har avböjt omval och valberedning föreslår nyval av Anders Mörck, CFO i Investment AB Latour.

Vid årsstämman 2016 i HMS Networks AB föreslår bolagets valberedning omval av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, VD på Axis AB (publ), Charlotte Brogren, Generaldirektör för Vinnova, Henrik Johansson, VD Arctos Equity Partners, Kerstin Lindell, VD på Bona AB och Fredrik Hansson tidigare VD på Roxtec Group AB. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Brogren.

Till nyval föreslås Anders Mörck, (född 1963) idag verksam som CFO i Investment AB Latour. Utbildning; Anders Mörck har en MBA från Högskolan i Växjö 1987. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Diamorph AB, Swegon AB, Hultafors Group AB, Latour Industries AB och Nord-Lock AB.

Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter är oförändrat under kommande mandatperiod och kommer att bestå av totalt sex ledamöter.

Valberedning föreslår omval av PwC för år 2016.

Val beredningen föreslår att: Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt fyra (tidigare tre) största aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp.

Valberedningens ledamöter är: Ordförande Jan Svensson (Investment AB Latour), Staffan Dahlström (eget innehav), Evert Carlsson (Robur Fonder) samt Charlotte Brogren (styrelsens ordförande). Valberedningen är utsedd av ägare till ca 51 procent av bolagets aktier.

HMS årsstämma äger rum klockan 10:30 den 28 april 2016 på HMS huvudkontor i Halmstad, Stationsgatan 37.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunnar Högberg, CFO och IR-ansvarig, telefon: 035-17 29 95
Staffan Dahlström, CEO, telefon 035-17 29 01


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.00 den 4 mars 2016.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2015 uppgick till 702 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg och Nivelles bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har ca 420 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning och fjärrstyrning under varumärkena eWON® och Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology

Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här