Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q3 Rapport 2015

by User Not Found | okt 28, 2015

Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 22 % till 527 Mkr (433), vilket motsvarar en ökning med 11 % i lokala valutor
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 87 Mkr (80), motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (18)        
  • Orderingången för de första nio månaderna ökade med 76 Mkr till 524 Mkr (448), motsvarande en ökning på 7 % i lokala valutor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72 Mkr (67)
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 57 Mkr (54) och vinst per aktie till 5,01 kr (4,76)
  • På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 683 Mkr (559), vilket motsvarar en ökning på 13 % i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 105 Mkr (93) motsvarande en rörelsemarginal på 15 % (17)

Kvartalet

  • Tredje kvartalets omsättning uppgick till180 Mkr (152), motsvarande en ökning på 18 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (37)
  • Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 180 Mkr (148)

VD kommentar
Den goda utvecklingen från senaste kvartalen fortsätter och vi kan lägga ännu ett kvartal med rekordförsäljning bakom oss, 180 Mkr, vilket ger oss sju kvartal i rad med obruten ökning i vår försäljning.

En förändring av vår produktmix under det tredje kvartalet och kostnadsökning i vår supply chain ger en något svagare bruttomarginal under det senaste kvartalet. Tillsammans med fortsatt satsning på intensiv produktutveckling, utökade säljresurser samt en fortsatt minskning av aktiverade utvecklingskostnader ger detta en rörelsemarginal för kvartalet på 17 %, vilket är lägre än samma period föregående år.

Vår organiska tillväxt har utvecklats väl under årets första nio månader, främst drivet av god utveckling inom vårt Anybus segment där både nya produktlanseringar och en stark etablerad kundbas har bidragit till en god tillväxt.

Centraleuropa och Norden fortsätter utvecklas väl. Vi ser även en positiv trend i länder som till exempel Italien där årets försäljning har utvecklats mycket bra. Vi ser en relativt svag utveckling i Nordamerika men den starka amerikanska valutan lyfter försäljningen i våra rapporterade siffror. Vår försäljning i Asien, med Japan och Kina i spetsen, utvecklas väl.

IXXAT INpact, HMS första produkt med sammanvävd teknik från Anybus och IXXAT, har presenterats under kvartalet. Detta är ett nätverkskort för Industriella PC applikationer, där IXXAT sedan tidigare har ett flertal kommunikationsprodukter. Denna nya produkt är baserad på HMS chipteknologi NP40 och öppnar nya applikationsområden för våra IXXAT produkter.

Vi ser fortsatt ett stort intresse från IT företag som vill använda HMS teknologi för att brygga data från industriella maskiner till olika IT system, ett expanderande område inom Industrial Internet of Things (IIoT).

Vi intar en försiktigt positiv inställning till marknadsutvecklingen och vi bedömer förutsättningarna för en långsiktig tillväxt som goda.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus, Netbiter och IXXAT. Vi arbetar
vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2015-10-28

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

HMS Networks Q3 Rapport 2015 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Pressbilder på Flickr