Finansiell utveckling

En tillbakablick på de senaste årens utveckling for HMS Networks.

2020 i korthet

Under 2020 uppgick HMS omsättning till 1 467 (1 519) MSEK och rörelseresultatet till 288 (243) MSEK. Antalet anställda under året var i genomsnitt 614 (617). 

JANuari:

Intesis, en del av HMS-koncernen sedan 2016, blir HMS fjärde Business Unit och kan därmed använda HMS försäljnings- och marknadsföringsorganisation över hela världen.

MARS:

Coronaviruset orsakar nedstängningar över hela världen och HMS personal går in i hemmakontorsläge. Tillverknings- och distributionskedjan fortsätter att fungera.

APRIL:

HMS inför korttidsarbete för anställda i Sverige och Tyskland och ställer in utdelningen till aktieägarna.

JUNI:

För sjätte gången i rad utser den amerikanska affärstidningen Control Designs läsare Ewon till förstahandsval för fjärråtkomst.

OKTOBER:

HMS förvärvar 70 procent av aktierna i det nederländska bolaget Procentec B.V. Procentec har sitt huvudkontor i Rotterdam och är världsledande inom lösningar och tjänster för diagnostik och övervakning av industriella nätverk.

OKTOBER:

HMS förvärvar resterande 25,1 procent av WEBfactory GmbH och blir ensam ägare.

OKTOBER:

I den finansiella rapporten för tredje kvartalet redovisar HMS minskad tillväxt men ökad lönsamhet. Nya finansiella mål för 2025 kommuniceras innefattande ett tillväxtmål för nettoomsättningen som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder SEK) och ett rörelsemarginalmål på 20 procent. 

DECEMBER:

Trots pandemin avslutar HMS året starkt och visar återigen tillväxt med en försäljningsökning på 17 procent under fjärde kvartalet (jämfört med fjärde kvartalet 2019).

Nyckeltal

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
 2020 2019  2018 2017 2016
Nettoomsättning, MSEK  1 467  1 519 1 366 1 183 952
Tillväxt i nettoomsättning, %  -3  11 15 24 36
Rörelseresultat, MSEK  288  243 251 212 149
Rörelsemarginal, %  20  16 18 18 16
Årets resultat, MSEK  220  205 171 143 100
Orderingång, MSEK  1 447  1 470 1 433 1 204 966
Resultat per aktie, SEK*  4,79  4,43 3,68 3,06 2,16
Utdelning per aktie, SEK*  2,00**  0,00 1,80 1,50 1,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK  370  254 193 207 155
Medelantalet anställda  614  617 536 486 467

 

* Nyckeltalen har omräknats baserat på den i andra kvartalet 2017 genomförda aktiespliten 4:1.
** Styrelsens förslag.

Finansiell utveckling (MSEK)

Q4_Omsättning_per_kvartal

Resultatutveckling (MSEK)

Q4_Ebit_Swe

Mer information för investerare

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Så styrs HMS

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen är viktig för utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.