HMS Networks huvudkontor
Så är HMS uppbyggt

HMS organisation

Med verksamhet i 20+ länder och partners i ytterligare 50 har HMS det mest omfattande försäljnings- och supportnätverket i branschen.

Världskarta med HMS kontor
Kontor, affärsenheter och marknadsenheter

Delarna i HMS organisation

Kombinationen av Business Units och Market Units ger HMS ett internationellt perspektiv med lokal närvaro.

  • Fem marknadsenheter hanterar försäljning, support och annan kundservice på de lokala marknaderna.
  • Fyra affärsenheter utvecklar de faktiska produkterna som ska säljas. 
HMS kontor i Halmstad
Huvudkontor

HMS Corporate

Halmstad, Sverige

Huvudkontor för HMS verksamhet med centrala funktioner som IT, ekonomi, global försäljning och marknadsföring.

HMS-RedLion-web

Red Lion, en del av HMS-familjen

Sedan april 2024 är Red Lion Controls en del av HMS-koncernen.

Market Unit Northern Europe & ROW (övriga världen)

Hanterar lokal försäljning, support och marknadsföring.

Market Unit Greater China

Hanterar lokal försäljning, support och marknadsföring.

Market Unit APAC

Hanterar lokal försäljning, support och marknadsföring i Asien och Stillahavsområdet, exkl. Kina.

Market Unit Americas

Hanterar lokal försäljning, support och marknadsföring.

Market Unit Continental Europe

Hanterar lokal försäljning, support och marknadsföring samt kundrelaterad utveckling.

Business Unit Ixxat

Center för utveckling av Ixxat-produkter.

Business Unit Intesis

Center för utveckling av Intesis-produkter.

Business Unit Ewon

Center för utveckling av Ewon-produkter.

Business Unit Anybus

Center för utveckling av Anybus-produkter.

HMS Networks styrelse
Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltar bolagets angelägenheter för ägarnas räkning.

HMS Networks möte
Så styrs HMS

Bolagsstyrningen är avgörande för utvecklingen av HMS aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.

HMS Networks ledningsgrupp
Ledningsgrupp

Koncernledningen leds av verkställande direktören och har det övergripande ansvaret för att den dagliga verksamheten är i enlighet med strategin och de långsiktiga målen.