Villkor

Ansvarig för webbplatsen är HMS Industrial Networks AB, representerad av VD och koncernchef Staffan Dahlström.

Utgivare och tjänsteleverantör
HMS Industrial Networks AB
Stationsgatan 37
302 45 Halmstad

Telefon: +46 (0) 35 17 29 00
E-post: info@hms.se

Ansvarsfriskrivning
Webbplatsen drivs av HMS Industrial Networks AB; HMS Industrial Networks AB innehar alla rättigheter för webbplatsen. HMS Industrial Networks AB tar inget ansvar för indirekta, direkta, oavsiktliga eller följdskador som uppstår till följd av användningen av denna webbplats. All information som publiceras via webbplatsen tillhandahålls av HMS Industrial Networks AB efter bästa kunskap. All information utgör dock, i den mån det är tillåtet enligt lag, varken en garanti eller en bekräftelse eller ett ansvar från HMS Industrial Networks ABs sida.

HMS Industrial Networks AB kan ändra denna webbplats helt eller delvis och upphöra med att använda den när som helst och utan föregående information och efter eget gottfinnande. HMS Industrial Networks AB tar inte ansvar för information som finns på länkar till externa webbplatser ("hyperlänkar"). Dessutom ansvarar HMS Industrial Networks AB inte för tillgängligheten av dessa webbplatser eller deras innehåll.

E-postsäkerhet
Kunder går med på elektronisk kommunikation så snart de på egen hand tar elektronisk kontakt med HMS Industrial Networks AB. Kunder meddelas att e-postmeddelanden under överföring kan läsas eller ändras. HMS Industrial Networks AB använder för närvarande ingen krypteringsteknik.

HMS Industrial Networks AB använder programvara för att filtrera oönskade e-postmeddelanden (skräppostfilter). Skräppostfiltret kan avvisa e-postmeddelanden som felaktigt har identifierats som skräppost.

® Varumärken
Anybus®, Ewon®, Talk2M® och Ixxat® är internationellt registrerade varumärken som tillhör HMS Industrial Networks och täcker EU, USA och andra länder.

Intesis® är ett registrerat varumärke som tillhör HMS Industrial Networks i Europeiska unionen och är varumärkesbaserat ™ i resten av världen.

Hardware Meets Software ™ är varumärkesskyddat globalt av HMS. Andra tredjepartslogotyper, varumärken, produkt- eller tjänstenamn som nämns tillhör respektive företag och ingår endast på HMS-webbplatser i informationssyfte.

™ Varumärkesskydd

Varje företags logotyp eller varumärke tillhör respektive företag. Varumärken och namn nämns endast i informationssyfte.

© Copyright
Alla rättigheter förbehålls. Text, bilder och grafik samt deras uppträdande på webbplatsen är föremål för skydd enligt upphovsrättslagen och andra skyddsåtgärder. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, modifieras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål utan särskilt tillstånd från HMS Industrial Networks AB.