Ett växande behov för industriell kommunikation

Aktuella trender såsom "Industry 4.0" och "Internet of Things" innebär att fler och fler industriella enheter måste anslutas till nätverk och IT-system.

HMS teknik för "Connecting Devices" kommer att vara mycket viktig för företag som vill koppla upp sina produkter.

HMS Labs