Hållbarhet för oss

Vår vision är att koppla upp industriella enheter för en mer produktiv och hållbar värld. Vi kombinerar tillväxt- och lönsamhetsambitioner med miljömässigt och socialt ansvar.

Pålitligt, kvalitativt och miljömedvetet

Kvalitet är själva kärnan i HMS erbjudande. Det är kvalitén och funktionaliteten i våra produkter som våra kunder köper. Vi är certifierade enligt ISO 9001 — ett arbetssätt som passar väl in i vår processorienterade organisation på HMS. 

HMS har reviderats av ledande automationsföretag som Motoman Robotics, Sony, Pilz och ABB. Dessa framgångsrika revisioner omfattar allt från produktkvalitet, leveranssäkerhet, öppenhet, reaktionstid, logistik och teknisk support.

98% av våra leveranser sker i tid och vi har en felprocent på våra produkter som ligger på 0,02%. Detta är bra siffror, men vi strävar efter att förbättra dem. 

Hör av dig till oss, så berättar vi mer om hur vi arbetar med kvalitet. 

Vår kvalitetspolicy

"Ständiga förbättringar ger nöjda kunder och arbetsglädje. Att uppfylla kundernas krav och ständiga förbättringar är en förutsättning för nöjda kunder. 

Vårt företag ska präglas av arbetsmotivation och att alla kan utveckla sin kompetens och vara stolta över att jobba på HMS. "

internship

En komplett hållbarhetsredovisning presenteras årligen som en kombinerad del av årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med GRI Standards, Core option. Hållbarhetsredovisningen omfattar även HMS Networks ABs lagstadgade Årsredovisning  i enlighet med ÅRL 6 & 7 kapitel.

HMS och hållbarhet 

HMS är medvetet om sitt sociala ansvar som företag på den globala marknaden. Vi åtar oss att följa regler för etik, miljö, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö vid våra verksamheter över hela världen.

HMS Industrial Networks är ett globalt företag med verksamhet i många länder. Vi bygger vår verksamhet på fem kärnvärden (High five).

Dessa kärnvärden tillsammans med en respekt gentemot våra kunder, kollegor, aktieägare och leverantörer, samt en medvetenhet om samhället och miljön bygger grunden för HMS sätt att arbeta.

 

Mänskliga rättigheter

HMS respekterar de mänskliga rättigheterna i områden inom vår kontroll. Det innebär att HMS: 

  • Inte accepterar barnarbete 
  • Inte tolererer direkt eller indirekt diskriminering
  • Stöder och respekterar skyddet av internationellt erkända rättigheter 
  • Inte använder någon form av tvångsarbete 
  • Erkänner facklig rätt till kollektiva förhandlingar 

 

Vår arbetsmiljöpolicy 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för HMS. Vårt mål är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt god och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa minimeras. Alla medarbetare ska behandlas lika. 

 

Vår miljöpolicy 

Som tillverkande företag, arbetar HMS för att kontinuerligt minska miljöpåverkan, både genom att göra våra egna produkter så energieffektiva som möjligt, men också genom att välja miljösmarta sätt att arbeta. 

Ladda ned den fullständiga miljöpolicyn från dokumentlistan nedan. 

 

RoHS, WEEE och REACH

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet syftar till att minska risken för utsläpp av ämnen som är skadliga för liv och miljö. HMS standardprodukter RoHS-kompatibla. 

RoHS-direktivet omfattar EEEs (Electrical and Electronic Equipment), det vill säga slutprodukter. 

Samtliga eWON produkter omfattas av RoHS från och med juli 2017 (kategori 9) och övriga Gateway produkter inom Anybus och IXXAT sortimenten omfattas från juli 2019 (kategori 11).

 

WEEE-direktivet

HMS Industrial Networks förespråkar fullständigt ansvarstagande för produkter, inklusive kassering av elektronisk utrustning när den inte längre kan användas. Därför stöder och uppmuntrar vi implementering av det europeiska WEEE-direktivet (WEEE står för Waste of Electronic and Electrical Equipment).

Syftet med detta direktiv är att bidra till hållbar produktion och konsumtion genom återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av elektronikavfall för att bidra till effektivt utnyttjande av naturresurser och tillvaratagande av värdefulla sekundära råvaror.

trashcanAlla produkter som HMS levererar för slutinstallation (exempelvis Anybus och Netbiter Gateways) omfattas av WEEE direktivet och dessa är märkta med WEEE-symbolen (den överkryssade soptunnan).

Läs mer om hanteringsprocessen vid kassering av produkter

 

REACH-förordningen

REACH är en EU-förordning om säker användning av kemikalier som trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH är en förkortning för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

HMS produkter innehåller inte något av de förbjudna ämnena enligt definitionen i REACH SVHC-listan i några högre mängder än angivna gränser. 

Kvalitetsrelaterade dokument

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Code of Conduct 251,69 KB Ladda ner
HMS Supplier Code of Conduct 970,48 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 certificate 117,22 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 certificate in German 188,20 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 Ravensburg in English 57,87 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 Ravensburg in German 59,75 KB Ladda ner
HMS ISO 9001 Intesis in English 450,64 KB Ladda ner
HMS ISO 14001 Intesis in English 462,96 KB Ladda ner
HMS REACH declaration 284,82 KB Ladda ner
HMS RoHS material declaration certificate 215,02 KB Ladda ner
HMS Conflict Minerals Policy 115,88 KB Ladda ner
HMS Conflict Mineral Report 1,39 MB Ladda ner
HMS General Purchasing Conditions 256,76 KB Ladda ner
HMS Miljöpolicy 156,14 KB Ladda ner
Efterlevnad National Defense Authorization Act (NDAA) 756,81 KB Ladda ner
Certificate Cyber Security Management IEC 62443-4-1 556,36 KB Ladda ner
HMS UKCA Information 538,40 KB Ladda ner