Inköp på HMS

Våra levarantörer är en förlängning av oss och oerhört viktiga för vår långsiktiga framgång. Genom samarbete med leverantörer säkerställer vi att vi upprätthåller HMS-standarder och kontinuerlig hållbar förbättring.

What samarbete med HMS innebär:

  • Vi arbetar med leverantörer som följer HMS uppförandekod. Vi förväntar oss också att de ska överföra dessa värden och etiska principer till sina leverantörer.
  • Vi uppmuntrar våra leverantörer att införa certifierbara hanteringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • HMS har åtagit sig att tillhandahålla tekniska resurser till våra leverantörer för att stödja deras utveckling och möjliggöra för dem att uppfylla våra långsiktiga mål relaterade till QCD och därmed säkerställa deras konkurrensfördel i HMS globala leveranskedja.
  • Vi följer regelbundet upp leverantörens prestationer inom affärsetik, socialt ansvar och hållbarhet. Om de inte uppfyller våra krav kan detta leda till krav på förbättring eller upphörande av samarbete.
  • Bedömning av hur våra regelverk efterföljs ska göras kontinuerligt för att säkerställa att alla aspekter av vår globala verksamhet är i linje med mänskliga rättigheter. Rutinmässigt utförda granskningar av våra leverantörer görs.
  • Leverantörer ska endast köpa material direkt från auktoriserade leverantörer. Godkända leverantörer inkluderar originalkomponenttillverkare (OCM), tillverkare av originalutrustning (OEM); OCM / OEM-auktoriserade distributörskedjor och källor med uttryckligt skriftliga bemyndiganden från OCM / OEM, inklusive originalprodukter av råmaterial och / eller hårdvara, auktoriserade eftermarknadstillverkare, godkända leverantörer, auktoriserade återförsäljare, auktoriserade leverantörer och tillverkar-auktoriserade distributörer.
Components

Leverantörskrav

HMS leverantörskrav tillämpas på alla köpta produkter såvida inget annat anges i beställningen. Skriftligt godkännande från HMS krävs för alla undantag från de krav som anges och måste vara mottagna innan godkännandet av beställningen. Kontakta din inköpare för frågor om dessa krav.

Lagliga skyldigheter

Det finns lagar som HMS måste ha processer för att säkerställa, som RoHS-direktivet och REACH-förordningen som begränsar vissa ämnen och / eller kräver att tillverkare och leverantörer tillhandahåller information om ämnen som omfattas av begränsningarna. Våra leverantörer måste följa de senaste versionerna av dessa listor över material med begränsad användning och på begäran lämna försäkran om överensstämmelse för material och produkter levererade till HMS.

Vårt ansvar

HMS levererar till kunder som måste rapportera enligt Dodd Frank Act, avsnitt 1502 i USA. Av det skälet förväntas våra leverantörer stödja HMS-konfliktmineralspolicy, som inkluderar tillhandahållande av information om deras due diligence-process samt ursprunget till konfliktmineraler i leveranskedjan.
HMS Sourcing Team
HMS Sourcing Team på Electronica Trade Show i Tyskland

Inköpsrelaterade dokument

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Supplier Code of Conduct 970,48 KB Ladda ner
HMS General Purchasing Conditions 256,76 KB Ladda ner
HMS Conflict Minerals Policy 115,88 KB Ladda ner