Industriell kommunikation för framtiden

HMS Labs är en del av HMS satsning på tillväxt och innovation.

Uppdraget är att söka, identifiera, utvärdera och kommersialisera nya idéer, tekniker och affärsmodeller.

HMS Labs