Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Networks: Stark tillväxt för det första kvartalet 2021

by Linda Johansson | apr 08, 2021

Till följd av att orderingång, omsättning och rörelseresultat överstiger marknadens förväntningar för det första kvartalet 2021, publicerar HMS Networks idag sitt preliminära resultat.

Marknaden har fortsatt att utvecklas positivt i enlighet med vad som rapporterades för fjärde kvartalet 2020, och visat på en mycket stark utveckling under hela det första kvartalet 2021. Orderingången uppgår till ca 560 MSEK, motsvarande en tillväxt om 40 %, och försäljningen uppgår till ca 450 MSEK, motsvarande en tillväxt om 25 %. Rörelseresultatet för det första kvartalet förväntas uppgå till 110-120 MSEK, en förbättring mot föregående år om ca 70 % och motsvarande en rörelsemarginal om ca 25 %.

Den kraftiga ökningen i orderingång och försäljning drivs av en betydligt starkare slutmarknad, där affärerna kommit tillbaka efter 18 månader av lägre investeringsklimat och pandemieffekter. Förutom marknadens generella återhämtning bedömer HMS Networks att tillväxten även drivs av tillfälliga effekter bestående av en generell lageråteruppbyggnad i kombination med mer tillfälligt ökade säkerhetslager hos bolagets kunder. Tillsammans har dessa effekter drivit en tillväxt i snabbare takt än bolagets förväntningar och vad som tidigare kommunicerats till marknaden.

Framåtriktat förväntar sig HMS Networks en betydligt starkare marknad än under föregående år, men vill också understryka att första kvartalets orderingång haft inslag av positiva engångseffekter som inte kan förväntas fortsätta under 2021.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära. Den slutliga rapporten för det första kvartalet 2021 kommer att publiceras enligt plan den 23 april 2021 kl. 08:00 CET. HMS Networks kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan kvartalsrapporten har publicerats.


För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01 
CFO Joakim Nideborn, telefon: 035- 710 69 83

HMS Networks AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 18:00 CET.

HMS Stark tillväxt för det första kvartalet 2021 (PDF)