Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS laddas av solsken från Skedalahed

by User Not Found | okt 09, 2019

 

Det har nu gått drygt ett år sedan HMS Networks, en världsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och industriell IoT, beslöt sig för att satsa på närproducerad solel i samarbete med HEM. Solcellsanläggningen på Skedalahed, med hela 3240 kvadratmeter solcellsyta, producerar solel som driver 40 % av HMS’ verksamhet i Halmstad – för en mer produktiv och hållbar värld. 

– På HMS arbetar vi sedan många år aktivt med hållbarhet. Vi har haft förnybar energi i våra ledningar sedan 2012, och när vi ändrade elleverantör till lokala HEM 2017 fortsatte vi givetvis med det. Redan då diskuterades om vi kunde få del av solenergin från Skedalahed. När Martin Winckler på HEM kontaktade oss i slutet av 2018 och undrade om vi fortfarande var intresserade av Solenergin blev vi givetvis eld och lågor, berättar Ken Gullberg, Global Supply Controller på HMS.

 

Katarina-Ken-HMS

Katarina Lekander, Quality and Sustainability Manager, HMS och Ken Gullberg, Global Supply Controller, HMS.

 

I nuläget köper HMS Networks all solenergi som genereras av HEM’s solcellsanläggning, vilket motsvarar cirka 40 % av HMS’ totala förbrukning. Om ett annat företag är intresserad av 100 % solenergi från HEM minskar HMS givetvis andelen solenergi, och ökar istället andelen el från andra förnyelsebara energikällor.

– Som världsledande inom vår bransch vill vi givetvis vara en förebild och stödja lokala företags strävan mot att kunna erbjuda hållbara alternativ. Kan vi i detta specifika fall skapa en ökad visibilitet och efterfrågan, med en utbyggd/förbättrad lokal solcellpark, vore det ännu bättre, säger Gullberg.

 

Miljösmarta lösningar för framtiden

Bolaget jobbar aktivt med att utveckla miljösmarta lösningar och sprida sitt hållbarhetstänk såväl lokalt som globalt.

– Vi använder 100% förnybar el till affärsenheten i Halmstad, varav 60% är vattenkraft från Nissan och andra närliggande vattendrag, och resterande del är solenergi, berättar Katarina Lekander, Quality and Sustainability Manager på HMS.

– En väsentlig hållbarhetsaspekt för HMS och våra intressenter är koldioxidutsläpp. HMS har därför som mål inom koncernen att minska vår klimatpåverkan genom att öka till 100% förnybar energi även i de andra stora affärsenheterna i koncernen. I dagsläget ligger vi på 85% förnyelsebar energi, vilket är en bra siffra. Men vi vill bli ännu bättre, säger Lekander.

 

solceller_HEM

 

Effektivisering med ökad digitalisering

Den industriella marknaden genomgår just nu en kommunikations- och datarevolution som drivs av trender som Industri 4.0, Industrial Internet of Things (IIoT) och uppkopplad tillverkning. En drivkraft bakom dessa trender är just hållbarhet, där data från industriella system ligger till grund för exempelvis förbättrad arbetsmiljö, energi-och resursoptimering samt minskad miljöpåverkan. HMS produkter fyller precis denna funktion, då automatiserade processer och intelligent industriell kommunikation möjliggör effektivare energiförbrukning i industriell utrustning, exempelvis motorstyrningar, pumpar och fläktsystem.

– HMS’ mål inom koncernen är att öka till 100 % förnybar energi inom affärsenheterna. Fler och fler kunder vänder sig till oss för att minska energiförbrukningen och serviceresorna då vi erbjuder smarta, hållbara produkter och tjänster som hjälper dem att bli mer hållbara. Vårt engagemang i långsiktiga hållbarhetsinsatser syftar till att inte bara uppfylla våra kunders krav utan även driva hållbarhetsfrågor i vår bransch, förklarar Lekander.

 

Fjärrstyrda lösningar för en hållbar värld

Ett exempel är HMS’ lösningar för fjärrstyrning av industriell utrustning som genererar rejäla energibesparingar både genom effektivare drift och ett minskat behov av platsbesök för kontroll och besiktning då maskinen kan kontrolleras på distans. Under 2018 har besparingspotentialen i resor och minskade koldioxidutsläpp ökat med 30 % jämfört med 2017, tack vare användning av fler Talk2M-produkter.

HMS är mycket nöjda över sitt val av solenergi från HEM - ett intressant alternativ till vattenkraft att alltjämt uppfylla sitt mål av 100% förnybar energi inom affärsenheten.  

– Vi ger HEM en grön tumme upp! avslutar Ken Gullberg.

 


 

Är du intresserad av solel och vill veta mer? Läs mer på HEMs hemsida.