Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Networks AB (publ) förvärvar majoriteten av det tyska företaget WEBfactory GmbH

by User Not Found | mar 13, 2019

HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har förvärvat 74,9% av alla aktier i det tyska företaget WEBfactory GmbH i Buchen, Tyskland, en ledande leverantör av webbaserade mjukvarulösningar för Industrial Internet of Things, IIoT.

WEBfactory grundades 1994 som systemintegratör inom SCADA och släppte den första egna mjukvaran år 2000. Idag är WEBfactory ett etablerat mjukvaruföretag med kunder över hela världen, mest känt för sin mjukvarusvit i4 som adresserar IIoT-relaterade kundutmaningar som datainsamling, analys och visualisering. i4 innehåller följande huvudkomponenter:

  • i4connected - en flexibel IIoT-plattform som kopplar upp fabriker, maskiner, system och byggnader digitalt, och möjliggör fjärrövervakning, förebyggande underhåll och optimerad energiförbrukning. Data från all ansluten utrustning tillhandahålls i realtid, för vidare bearbetning, analys och integration till valfri IIoT-/IT-applikation.
  • i4SCADA - en webbaserad programvara som möjliggör skräddarsydd visualisering av data och processer i maskiner, produktionsanläggningar och fastighetsautomation.
  • i4BACnet - ett webbaserat system för fastighetsautomation som är certifierat enligt BACnet-standarden.

"Med WEBfactory tillför vi en mycket kompetent och framtidssäker mjukvarudimension till HMS IIoT-erbjudande", säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks. "i4-mjukvarorna kommer göra det ännu enklare för HMS kunder och partners att åstadkomma smart tillverkning och tillhörande tjänster, helt i linje med visionen om IIoT. Vi ser också fram emot de synergier som uppnås när våra Anybus, Ixxat, Ewon och Intesis produkter används för att förse i4-mjukvarorna med data från automationsutrustning och maskiner i fabriker och byggnader."

"Vi är väldigt glada över att bli en del av HMS. I och med att våra hårdvaru- och mjukvaruteknologier kompletterar varandra mycket väl så kommer vi tillsammans att kunna erbjuda mycket attraktiva lösningar för IIoT som är redo att integreras till valfritt IT- eller IIoT-system.” säger Bernhard Böhrer, VD på WEBfactory GmbH.

WEBfactory GmbH, inklusive dess helägda dotterbolag i Rumänien, sysselsätter 27 personer och förväntas omsätta 2,5 miljoner euro under 2019. Förvärvet kommer att ha en begränsad inverkan på HMS’ resultat per aktie 2019. HMS har förvärvat 74,9% av alla aktier i WEBfactory. Resterande 25,1% ägs av VD Bernhard Böhrer som också är verkställande direktör. Förvärvet förväntas slutföras den 1 april 2019.


För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2019 kl. 13:00 CET.