Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Networks har genomfört återköp av egna aktier

by User Not Found | dec 21, 2017

HMS Networks AB (publ) har den 20 december 2017 köpt 260 000 aktier (ISIN SE0009997018) för ett viktat genomsnittspris om 121,75 kr. HMS Networks innehav av egna aktier uppgår efter återköpet till 361 732. Det totala antalet utestående aktier i bolaget är 46 818 868. Återköpet har genomförts på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83