Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Industrial Networks AB förvärvar eWON SA, Belgien

by User Not Found | feb 03, 2016

HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det Belgienbaserade bolaget eWON SA – ett ledande IIoT (Industrial Internet of Things)-företag som levererar intelligenta internetbaserade routrar för fjärråtkomst av industriell utrustning. Köpesumman uppgår till 30 miljoner euro på skuldfri bas, som skall betalas i en kombination av kontanter och aktier i HMS Networks AB (publ).

Paul, Staffan, Serge
Pierre Crokaert, CTO och medgrundare eWON, Staffan Dahlström, VD HMS, Serge Bassem, VD och medgrundare eWON.

Om eWON och transaktionen

eWON grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Nivelles, Belgien. Med dotterbolag i USA och Japan, erbjuder eWON kommunikationsprodukter och tjänster för fjärråtkomst av industriella applikationer och styrsystem (PLC), datainsamlingsapplikationer och molnbaserad programvara. eWON arbetar med stora de stora tillverkarna av PLC:er och automationssystem globalt.

"Vi ser stora möjligheter att ytterligare stärka vår verksamhet och teknologiplattform genom att få tillgång till HMS väletablerade utvecklingsorganisation och försäljningskanaler", säger Serge Bassem, VD och medgrundare av eWON. "Vi ser fram emot att bli en del av HMS. Deras kunskaper i industriell kommunikation kommer att bli en stor tillgång för våra pågående utvecklingsprojekt och ny teknik i framtiden ", säger Pierre Crokaert, CTO och medgrundare.

"eWONs produkter är ett mycket bra komplement till HMS produktutbud", säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks AB. "Deras starka position på marknaden för fjärråtkomst av PLC:er, kommer att komplettera och förstärka HMS befintliga remote management-erbjudande i form av Netbiter. eWON är världsledande när det gäller fjärråtkomst av PLC:er och genom att slå ihop våra två team och verksamheter, kommer vi att kunna skapa en stark marknadsposition och ett unikt erbjudande till våra OEM-partners och kunder över hela världen. "

Med mer än 15 års erfarenhet, är eWON en snabbväxande och ledande aktör på marknaden för intelligenta, internetbaserade routrar för fjärråtkomst av industriell utrustning. Företaget sysselsätter 57 personer varav 13 är produktutvecklingsingenjörer. eWON har ett världsomfattande försäljningsnätverk med distributörer i 45 länder.

Villkor och tidsplan

Förvärvet väntas slutföras den 5 februari 2016 då 60 % av aktierna i eWON kommer att köpas direkt från säljarna – Serge Bassem and Pierre Crokaert – och 40 % av aktierna kommer att köpas indirekt genom aktier i FAR SPRL, ett belgiskt aktiebolag som är helägt av säljarna och vars affärsverksamhet enbart utgörs av ägande av aktier i eWON. Köpet kräver inte några myndighetstillstånd. eWON kommer att konsolideras i HMS-koncernen 1 februari 2016.

Köpesumman uppgår till 30 miljoner euro på en skuldfri basis. 10 miljoner Euro kommer att betalas med 382 317 nyemitterade aktier i HMS Networks AB (publ) mot betalning av 431 aktier i eWON. Emissionen sker i enlighet med bemyndigandet från 2015 års årsstämma i HMS Networks AB (publ) och har ett förbehåll för en inlåsningsperiod på 12 månader efter balansdagen för en tredjedel av de nya aktierna och 18 månader efter balansdagen för de återstående två tredjedelarna av de nya aktierna. Resterande del av köpeskillingen kommer att betalas kontant justerat för nettoskuld och rörelsekapital vid affärens slutförande.

Medan Serge Bassem och Pierre Crokaert fortsatt kommer att leda eWON i sina nuvarande roller, kommer de två grundarna genom affären bli två av de tio största aktieägarna i HMS Networks AB (publ) med ett ungefärligt innehav av 1,63 % av samtliga aktier vardera. Nyemissionen motsvarar en utspädning av befintliga aktier på cirka 3,27 %.

Finansiell information

Under 2014 omsatte eWON och dess dotterbolag 12.3 miljoner Euro och hade en EBITDA på 2,1 miljoner Euro. Baserat på eWONs preliminära räkenskaper för 2015, omsatte eWON cirka 15,3 miljoner Euro och hade en EBITDA på cirka 3,3 miljoner Euro.

Förvärvet av eWON förväntas ha en positiv effekt på vinst per aktie i HMS Networks AB (publ) redan år 2016 och framåt.

Motiv till förvärvet och framtida utveckling

eWONs starka ställning på den europeiska och amerikanska marknaden väntas öka HMS kundbas och ge en starkare ställning på marknaden för fjärrhantering av PLC:er. Förvärvet kommer att stärka HMS befintliga Netbiter-position och skapa kompletterande försäljningskanaler. De tekniska resurserna och erfarenheterna är viktiga tillägg till HMS nuvarande erbjudande och eWONs världsomfattande distributionskanaler kommer att ge HMS tillgång till en bredare marknad. Dessutom kommer HMS erfarenhet inom tillverkning och logistik att ge möjligheter till förbättrad effektivitet och långsiktig lönsamhet i eWON.

Med detta förvärv kommer HMS att bli marknadsledande när det gäller fjärråtkomst och fjärrövervakning av industriell utrustning. Förvärvet ger HMS tillgång till ett framgångsrikt distributionsnät i Europa och Nordamerika och cirka 15 utvecklingsingenjörer kommer att adderas till HMS FoU-resurser. De utökade resurserna för FoU förväntas öka flexibiliteten generera möjligheter att utveckla nya lösningar inom området remote management.

HMS Networks AB (publ) kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké 2015 den 5:e februari 2016.

Rådgivare i transaktionen: Ellestad/Strata Advisory agerar som finansiell rådgivare. Advokatfirman Lindahl KB och Janson Baugniet agerar som juridisk rådgivare och EY som finansiell due diligence-rådgivare till HMS. Deloitte Belgium agerar som finansiell rådgivare och finansiell due diligence-rådgivare, och LAGA är juridisk rådgivare till säljarna.

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Gunnar Högberg, CFO HMS, +46 709-17 29 95

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.30 den 3 februari 2016.