Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Networks AB (publ) får en 1,4 M€ order avseende Ethernet POWERLINK teknologi till elektriska drivsystem

by User Not Found | maj 25, 2015
HMS har erhållit en väsentlig order från en Europeisk maskintillverkare för leverans av Industriellt Ethernet kommunikationsteknologi baserad på Ethernet POWERLINK till frekvensomriktare. Det totala ordervärdet uppgår till ca.1,4 M€ över en period av 3 år och avser leveranser av hårdvara samt mjukvaruutveckling.

“Ethernet POWERLINK för industrikommunikation blir alltmer populärt på den europeiska marknaden och utgör en kraftfull teknologi som används i huvudsak inom marknaden för maskintillverkare. POWERLINK och andra industriella nätverk blir alltmer viktiga när maskiner och utrustning skall kopplas samman för att uppnå en bättre prestanda och en större flexibilitet i dagens tillverkning, vilket understöds av trender som till exempel Industrie 4.0 och Industrial Internet of Things. Med den ledande Anybus® teknologin från HMS möjliggör vi denna utveckling för våra kunder redan idag.” säger Thilo Döring, Sales Director Central Europe, Tyskland.

För mer information kontakta:

CFO och IR-chef Gunnar Högberg; e-post: guh@hms.se, telefon: + 46-35 17 29 95
CEO Staffan Dahlström; e-post: std@hms.se, telefon + 46 35 27 39 01

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10.00 den 25 maj 2015.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2014 uppgick till 589 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har 370 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology