Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

Valberedningens förslag till styrelse i HMS Networks

by User Not Found | jan 23, 2015

HMS Networks AB (publ) valberedning föreslår ny ordförande samt en ny ledamot. Ordförande Urban Janson har avböjt omval och valberedning föreslår ledamot Charlotte Brogren som ny ordförande. Till nyval föreslås Fredrik Hansson, tidigare VD på Roxtec AB.

Urban Jansson avböjer omval till HMS styrelse och säger ”Under mina 16 år styrelsen har HMS Networks AB haft en fantastisk resa genom framför allt organisk tillväxt och men även genom förvärv. Jag tog över som ordförande i samband med bolagets börsnotering 2007 och vi har sedan dess etablerat oss som ett intressant noterat bolag. Jag känner nu att det är dags att lämna över till nya krafter.” 

”Jag och bolaget är väldigt tacksamsamma för de åren Urban har givit oss, sedan Urban startade i styrelsen 1999 har han varit med och bidragit till en tillväxt på över 1500 %. Imponerade! Att nu Charlotte Brogren ställer upp som föreslagen efterträdare ger bolaget kontinuitet och fortsatt fokus på vår framtida tillväxt” säger Jan Svensson, valberedningens ordförande.

Vid årsstämman 2015 i HMS Networks AB föreslår bolagets valberedning omval av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, VD på Axis AB (publ), Charlotte Brogren, Generaldirektör för Vinnova, Henrik Johansson, VD Arctos Equity Partners, Kerstin Lindell, VD på Bona AB, Karl Thedéen, VD på Transmode AB (publ)

Till nyval föreslås Fredrik Hansson, (född 1971) idag verksam i eget bolag. Senaste befattning; VD på Roxtec Group AB. Utbildning; Fredrik Hansson har en B.Sc i Finance & Economics från UNA.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Roxtec, Nord Lock, Cale, Hedson, Wapro.

Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter är oförändrat under kommande mandatperiod och kommer att bestå av totalt sex ledamöter.

Valberedning föreslår omval av PwC med auktoriserad revisor Fredrik Göransson för år 2015.

Valberedningens ledamöter är: Ordförande Jan Svensson (Investment AB Latour), Staffan Dahlström (eget innehav), Evert Carlsson (Robur Fonder) samt Urban Jansson (styrelsens ordförande). Valberedningen representerar cirka 51 procent av bolagets aktier.

HMS årsstämma äger rum klockan 10:30 den 28 april 2015 på HMS huvudkontor i Halmstad, Stationsgatan 37.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunnar Högberg, CFO och IR-ansvarig, telefon: 035-17 29 95
Staffan Dahlström, CEO, telefon 035-17 29 01

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10.00 den 23 januari 2015.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2013 uppgick till 501 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har 350 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology