Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Networks AB erhåller en order på 0,5 m€ för Ethernet/IP teknologi för styrsystem för maskinsäkerhet

by User Not Found | nov 03, 2014

HMS har signerat ett avtal för leverans av Anybus Ethernet/IP teknologi för användning i styrsystem för funktionell säkerhet med en världsledande tysk tillverkare av säkerhetsteknologi. 

HMS produkt Anybus Ethernet/IP används här i styrsystem för säkerhetsutrustningar i maskin och automationssystem. Det totala ordervärdet uppgår till mer än 0,5 m€ med leverans under de nästkommande 18 månaderna.

“Säkerhetsteknologi och Industriellt Ethernet växer samman i allt högre grad på den Europeiska marknaden. Med vår Anybus kommunikations teknologi och vårt erbjudande inom teknologi för funktionell säkerhet är HMS väl positionerad inom marknaden för industriella applikationer. Speciellt i Tyskland ser vi en bra tillväxt för nätverk med funktionell säkerhet och höga krav från tillverkare av industriell utrustning att integrera säkerhet i sina maskiner” säger Thilo Döring, Sales Director på HMSi Tyskland.

För ytterligare information vänligen kontakta:
CFO HMS Networks AB Gunnar Högberg, telefon: +46-35 17 29 01 guh@hms.se
CEO HMS Networks AB Staffan Dahlström, telefon: +46-35 17 29 01 std@hms.se 

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 17:45 den 1 oktober 2014.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2013 uppgick till 501 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har 370 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Small Cap, Information Technology.