Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS Networks AB köper produktlinje för Wireless gateways från u-blox AG

by User Not Found | okt 01, 2014

u-bloxHalmstad, Sverige och Thalwil, Schweiz 1/10, 2014 – HMS Networks AB har förvärvat produktgruppen trådlösa gateways från Schweiziska u-blox AG. Detta avser gateways för trådlös kortdistans kommunikation enligt Bluetooth och Wi-Fi för industriella applikationer.

u-blox AG’s moduler och komponenter för kortdistans kommunikations påverkas ej av detta avtal.

“u-blox’ primära fokus är komponenter och moduler för inbyggda applikationer. De trådlösa gateway produkterna, vilka utgjorde en del vårt förvärv av connectBlue AB tidigare i år, ligger därför utanför vårt strategiska fokus område. Det gläder oss att HMS tar över dessa produkter och fortsätter att underhålla den existerande kundbasen. Vi ser fram mot ett fortsatt partnerskap som strategisk leverantör av Bluetooth och Wi-Fi moduler till HMS” säger Herbert Blaser, Vice President Short Range Products på u-blox.

“Vi är entusiastiska över att kunna addera wireless kommuikations till våra gateway lösningar för industriell kommunikation inom vårt varumärke ”Anybus”. Vi ser trådlös kommunikation som en teknologi som blir allt viktigare inom industriella applikationer. Vi ser fram mot att vidmakthålla och vidareutveckla våra affärer med wireless gateways på denna expanderande marknad.” säger Staffan Dahlström, CEO på HMS. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO HMS Networks AB Staffan Dahlström, telefon: +46-35 17 29 01 std@hms.se
CFO HMS Networks AB Gunnar Högberg, telefon: +46-35 17 29 95 guh@hms.se

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 17:45 den 1 oktober 2014.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2013 uppgick till 501 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har 350 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Small Cap, Information Technology.

Schweiz baserade u-blox (SIX:UBXN) är en ledande leverantör av komponeter och moduler för trådlös kommunikation och positionering för automotive, industriella och konsument applikationer. Lösningar som tillåter människor, fordon och maskiner att fastställa sin exakta position och att trådlöst kommunicera genom röst-, text- eller video meddelande. Med ett brett erbjudande av komponenter, moduler och mjukvarulösningar är u-blox unikt positionerat för att erbjuda OEM tillverkare möjligheten att utveckla innovativa lösningar som möjliggör mobilitet snabbt och kostnadseffektivt. Med huvudkontoret i Thalwil, Schweiz är u-blox ett globalt bolag med kontor i Europa, Asien och i USA.