Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

Korrigering av tidigare lämnad information.

by User Not Found | sep 18, 2014

Den under första halvåret redovisade orderingången har vid en intern granskning konstaterats vara felaktigt rapporterad med 11 %.

Orderingången har efter den interna genomgången och erforderliga justeringar förändrats enligt följande.


Q1

Q2

6 mån.

 

(kkr)

(kkr)

(kkr)

Rapporterad orderingång

167 453

170 326

337 779

Justerad orderingång

147 705

152 888

300 593

Avvikelse

19 748

17 438

37 186

 

 

 

 

Rapporterad tillväxt i order

31%

18%

27%

Justerad tillväxt i order

14%

6%

12%

Justerad orderingång / försäljning

1,06

1,08

1,07

 

 

 

 

Fakturerad försäljning (oförändrad)

139 127

141 451

280 578

Försäljningstillväxt (oförändrad)

21%

7%

16%


Anledningen till att bolaget rapporterat felaktig information är att en förändring i interna processer under inledningen av 2014 på koncernnivå inte fångats upp på ett korrekt sätt i samband med sammanställningen av information från dotterbolagen.

”Det är ytterst olyckligt att vi under två kvartal redovisat en felaktig orderingång. Vi har internt vidtagit nödvändiga förändringar för att säkerställa en korrekt rapportering framåt i tiden. Vi har i vår interna genomgång även konstaterat att det inte föreligger fel i övriga rapporterade siffror. Vi bedömer att dessa korrigeringar på rapporterad orderingång inte förändrar de generella marknadsutsikter som kommunicerades i vår halvårsrapport”, säger Staffan Dahlström VD HMS Networks AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
CFO Gunnar Högberg, telefon: 035‐17 29 95
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035‐17 29 01