Senaste nytt från HMS

Senaste nyheterna från HMS Networks.

Nyheter från HMS

JONI 

Press Contact

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 172900
Email: joni@hms.se

HMS och Nokia ställer ut lösning för energibesparing i telecom basstationer

by User Not Found | maj 13, 2014

Under det 6:e årliga Telecom Energy Efficiency Forum i Istanbul presenterade HMS Networks AB tillsammans med Nokia det nya ”Site Energy Management System (SEMS)” baserad på HMS Netbiter® teknologi.

På grund av ökande energikostnader som resulterar i högre driftkostnader föreligger ett stort behov för varje operatör att implementera effektiva energistrategier för sin framtida tillväxt och lönsamhet. För att åstadkomma lönsamhetsförbättringar och minskade utsläpp behöver operatörer minska energiförbrukningen, använda förnyelsebar energi och få full kontroll över sin utrustning ute på fältet med hjälp av en smart Remote Management lösning.

”Site Energy Management Solution (SEMS) tillåter operatörer att på distans erhålla realtidsdata i deras nätverk. Detta förbättrar effektivitet på varje anläggning och tillåter en förbättrad planering, så jag var inte förvånad över det stora intresse som visades för
SEMS under utställningen i Istanbul”, säger Rohit Kumar, chef för New Portfolio Solutions för Global Services, Networks, Nokia. ”Vi installerar redan systemet för några av våra kunder i Afrika och Europa och hjälper härigenom kunderna att optimera deras
energiförbrukning.” 

Baserat på HMS Netbiter teknologi ger SEMS lösningen full kontroll över samtliga energikällor vid varje basstation, och tillåter operatören att förbättra lönsamhet och minska koldioxidutsläppen. Genom insamling av data från fältet har operatörerna full kontroll över energieffektiviteten på varje basstation och kan identifiera svinn samt planera service på fältet. 

”Operatörer kräver lösningar som medger en kostnadseffektiv verksamhet vilket inkluderar möjligheten att minimera investeringar och rörelsekostnader genom en lägre energiförbrukning. Tillsammans med Nokia har vi utvecklat ett komplett system för
fjärrövervakning av utrustning med hjälp av vår Netbiter teknologi. Med hjälp av Netbiter teknologin kan samtliga energikällor i en basstation övervakas och styras vilket ger en robust lösning på operatörens behov. ” säger Bartek Stelmasiak Candell, Key Account
Manager på HMS.

För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035‐17 29 01  
CFO Gunnar Högberg, telefon: 035‐17 29 95