HMS för aktieägare

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.

Årsstämma i HMS Networks AB (publ) hölls torsdagen den 23 april 2020.

Inspelat anförande från VD Staffan Dahlström

 


 

En mer uppkopplad, produktiv och hållbar värld

20/20: HMS mål för lönsam och hållbar tillväxt 

Under flera år har HMS:s mål varit att växa med 20% varje år och samtidigt ha en rörelsemarginal på minst 20%. Under de senaste 10 åren har HMS ökat omsättningen med 18% per år med en genomsnittlig lönsamhet på 18%. År 2019 var tillväxten 11% och rörelsemarginalen 16% och vi kan dra slutsatsen att vi inte riktigt nådde våra mål. Men allteftersom industrivärlden kräver mer uppkoppling har HMS utmärkta möjligheter för fortsatt tillväxt i framtiden. De väletablerade varumärkena Anybus, Ewon, Intesis och Ixxat berör olika aspekter av industriell kommunikation på olika marknader och de utvidgas och utvecklas kontinuerligt med nya produkter och lösningar för industriell kommunikation och IIoT. Läs mer

Varför investera i HMS?

infographic_test

Finansiell kalender

  • 15 juli 2020
    Halvårsrapport 2020
  • 23 oktober 2020
    Delårsrapport kvartal 3, 2020
  • januari/februari 2021
    Bokslutskommuniké 2020

Telefonkonferens Q2 2020 

15 juni 2020, kl 09:00

VD och koncernchef Staffan Dahlström samt CFO Joakim Nideborn presenterar andra kvartalsrapporten 2020.

Länk till webbsändningen.

Mer information för investerare

 

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Information

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning medverkar i utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.