Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Networks AB korttidspermitterar personal och föreslår inställd utdelning

by Linda Johansson | apr 14, 2020

Mot bakgrund i den osäkra situationen till följd av coronavirusets spridning avser HMS att deltidspermittera majoriteten av de anställda i Sverige och Tyskland och sänker arbetstiden till cirka 80% med start i slutet på april och tillsvidare. Bolaget vidtar åtgärderna för att ta höjd för den nedgång som väntas komma på grund av coronaviruset och dess effekt på marknadens efterfrågan av HMS Networks produkter kommande månader.

Styrelsen i HMS Networks AB har även beslutat revidera sitt förslag till utdelning från tidigare 1.90 kr per aktie till 0 kr per aktie, också detta för att stärka HMS beredskap inför den osäkra period som väntar.

“Årets första kvartal har varit dramatiskt i omvärlden men inte påverkat HMS verksamhet i någon större omfattning. Vi har haft möjlighet att fortsatt leverera produkter till våra kunder och lyckats lösa utmaningar i vår leveranskedja. Kvartalet visar trots allt en relativt positiv utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet” säger HMS Networks VD Staffan Dahlström.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen även infört möjlighet att poströsta vid årsstämman, mer information om det finns på: https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare/governance/arsstamma.  


För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 18:30 CET.


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här