Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Förhandsröstning inför HMS Networks årsstämman den 23 april 2020

by Linda Johansson | apr 09, 2020

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset träder den 15 april 2020 en tillfällig lag ikraft som bl.a. innebär att styrelsen för ett bolag kan besluta att aktieägare som väljer att inte närvara på stämman kan utöva sin rösträtt på stämman genom förhandsröstning per post. Styrelsen har därför beslutat att aktieägare i HMS ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. HMS vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande i enlighet med kallelsen, använda ett formulär för förhandsröstning som kommer att finnas tillgängligt på HMS hemsida www.hms-networks.com senast en vecka före stämman.

  • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till HMS per e-post till groupfinance@hms.se eller per post till HMS Networks AB, ”HMS Networks AB:s årsstämma”, Box 4126, 300 04 Halmstad.
  • Förhandsröstningsformuläret måste vara HMS tillhanda senast tisdagen den 21 april 2020, före kl. 12.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig.

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer HMS även att vidta bland annat följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman:

  • Inregistrering först från kl. 10:00
  • Ingen förtäring eller dryck och inga giveaways kommer att erbjudas
  • Bolagets vd kommer inte hålla något anförande men vara tillgänglig för frågor, under dagen kommer ett inspelat anförande publiceras på bolagets hemsida
  • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas
  • Stämman kommer att minimeras i tid, dock utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning enligt ovan. HMS följer den fortsatta utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin hemsida www.hms-networks.com uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.


För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Dahlström, CEO HMS, telefon: 035-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, telefon: 035-71 06 983


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här