Pressmeddelanden från HMS Networks

Få alla senaste finansiella och företagsnyheter från HMS Networks runt om i världen

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Valberedning utsedd i HMS Networks AB (publ)

by User Not Found | okt 07, 2019

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning. 

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete. 

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2020 i HMS Networks AB (publ) består av följande personer:

Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB
Per Trygg, SEB Fonder
Staffan Dahlström
Charlotte Brogren, styrelsens ordförande

Sammantaget representerar valberedningen ca 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden per den 31 augusti 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 23 april 2020 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: valberedning@hms.se eller med brev till adressen: HMS Networks AB, Att: Valberedningen, Box 4126, 300 04 Halmstad. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är den 1 februari 2020.


För mer information, kontakta:
Johan Hjertonsson, CEO Investment AB Latour, +46 (0)702 29 77 93
Joakim Nideborn, CFO HMS Networks AB, +46 (0)35 710 6983


You are not allowed to post comments.


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här

Mer information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Information

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning medverkar i utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.