Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Networks AB (publ) genomför ett åtgärdsprogram för att anpassa kostnaderna till en svagare marknad

by User Not Found | sep 23, 2019

Som rapporterats i årets andra kvartalsrapport ser HMS en mer utmanande marknadssituation i det korta perspektivet och har därför beslutat att anpassa kostnaderna till rådande marknadsläge i de områden som visar låg tillväxt. 

Finansiellt kommer åtgärderna medföra en årlig besparing om 45 MSEK med full effekt 2020. Åtgärderna innebär engångskostnader om 25 MSEK, som belastar resultatet för kvartal tre 2019. Totalt berörs 40 anställda i koncernen varav 24 anställda i Sverige.


För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 13:00 CET.Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Pressbilder på Flickr