Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Networks styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier

by User Not Found | mar 08, 2017
Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2016 fattat beslut om köp av egna aktier i ett återköpsprogram till ett värde om maximalt 10,4 MSEK.Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier enligt HMS aktiesparprogram.

Återköpet kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 samt EU‐kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (tillsammans "EU‐förordningarna") och kommer att förvaltas av SEB som fattar sina handelsbeslut oberoende av HMS, vad avser de tidpunkter då återköpen sker.

Återköpsprogrammet kommer att vara föremål för följande villkor. Köpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter samt i enlighet med EU‐förordningarna. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen dock längst till årsstämman 2017 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i förordning (EU) 2016/1052 iakttas.

Återköp får ske av högst 26 000 aktier till ett sammanlagt värde av maximalt 10,4 MSEK. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant.

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler. Transaktionerna kommer också att offentliggöras och publiceras på HMS hemsida www.hms‐networks.com.

Återköp får inte resultera i att HMS innehav av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 11 704 717 och HMS innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 2 883 egna aktier.

Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här