Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Industrial Networks AB slutför förvärvet av eWON SA

by User Not Found | feb 05, 2016
HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har slutfört förvärvet av det Belgiska bolaget eWON SA. I samband med förvärvet beslutade styrelsen i HMS Networks AB (publ) att genomföra en apportemission av 382 317 aktier i enlighet med bemyndigandet från Årsstämman den 28/4 2015.

Som tidigare meddelats ingick HMS Industrial Networks AB den 2/2 2016 ett avtal om att förvärva samtliga aktier i eWON SA. Förvärvet har idag slutförts och i samband med detta har styrelsen i enlighet med ett bemyndigande från Årsstämman 2015 genomfört en apportemission av 382 317 aktier till säljarna - Serge Bassem och Pierre Crokaert - gentemot en betalning av 431 aktier i eWON SA. De nyemitterade aktierna i HMS Networks AB (publ) har ett förbehåll för en inlåsningsperiod på 12 månader efter balansdagen för en tredjedel av de nya aktierna och 18 månader efter balansdagen för de återstående två tredjedelarna av de nya aktierna. De nyemitterade aktierna har idag tecknats och tilldelats. Apportegendomen kommer att redovisas till ett värde av 93 285 348 Kr.

Som ett resultat av nyemissionen har antalet aktier i HMS Networks AB ökat från 11 322 400 till 11 704 717 och HMS Networks ABs aktiekapital ökat med 38 231,70 Kr, från 1 132 240 Kr till 1 170 471,70 Kr. Nyemissionen medför en utspädning på 3,27 % för befintliga aktieägare.

För mer information:

Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Gunnar Högberg, CFO HMS, +46 709-17 29 95

Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här