Pressmeddelanden från HMS Networks

Få alla senaste finansiella och företagsnyheter från HMS Networks runt om i världen

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q1 Rapport 2012

by User Not Found | apr 18, 2012

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 389 Mkr (360), vilket motsvarar en ökning med 11 % i lokala valutor
  • Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 69 Mkr (83), motsvarande en rörelsemarginal på 17,7 % (23,1)
  • Orderingången för tolvmånadersperioden uppgick till 407 Mkr (361)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna uppgick till 55 Mkr (63)
  • Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 52 Mkr (61) och vinst per aktie till 4,66 kr (5,36)

Kvartalet

  • Första kvartalets omsättning uppgick till 96 Mkr (92) motsvarande en ökning på 5 % och rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr (18)
  • Orderingången under första kvartalet uppgick till 116 Mkr (97)
  • Under kvartalet erhöll HMS den största enskilda ordern i bolagets historia, uppgående till 16 Mkr.

VD kommentar
"Den osäkerhet vi tidigare givit uttryck för om våra marknader består. Gällande våra viktigaste marknader ser vi att den svagt positiva utvecklingen på den amerikanska marknaden fortsätter, Tyskland är avvaktande medan den japanska ter sig fortsatt osäker. Vi ser ett fortsatt inflöde av nya design-wins vilket bekräftar vår starka position i marknaden och attraktiviteten i vårt produkterbjudande, men dessa nya kunder kommer att generera intäkter först 2013 och framåt. Efterfrågan på kundanpassningar av HMS teknologi är fortsatt hög och inom området embedded erhöll vi under det första kvartalet den största ordern i företagets historia, uppgående till 16 Mkr. Förutsättningarna för en fortsatt långsiktig tillväxt bedöms oförändrade även om våra kunder kortsiktigt intar en försiktig attityd."

 

Ytterligare information kan erhållas av: 
CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17 29 01 eller 
CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95

 

HMS Q1 Rapport 2012 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här

Mer information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Så styrs HMS

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen är viktig för utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.