Pressmeddelanden från HMS Networks

Få alla senaste finansiella och företagsnyheter från HMS Networks runt om i världen

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

HMS Q4 Rapport och Bokslutskommuniké 2011

by User Not Found | feb 10, 2012
  • Nettoomsättningen för helåret 2011 ökade till 384 Mkr (344), vilket motsvarar en ökning på 11,3 %.
    I lokala valutor motsvarar ökningen 18,1 %

  • Rörelseresultat uppgick till 72 Mkr (84), motsvarande en rörelsemarginal på 18,8 % (24,2). Valutaeffekter påverkade årets resultat negativt med 12 Mkr

  • Orderingången för året ökade med 13,3 % till 388 Mkr (342)

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 46 Mkr (75)

  • Resultat efter skatt uppgick till 54 Mkr (62) och vinst per aktie till 4,84 kr (5,41)

  • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 (2,00) och har fastställt en ny utdelningspolicy

  • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 95 Mkr (92) och rörelseresultatet till 10 Mkr (20) motsvarande en rörelsemarginal på 10,5 % (21,7)

  • Årets omsättning och resultat uppgick därmed till de nivåer som indikerats i det pressmeddelande som publicerades den 17/1 2012

VD kommentar
"Vi ser en större osäkerhet i våra marknader vilket bland annat resulterade i en något lägre omsättning i det fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan. Den japanska marknaden har varit svag och bedöms fortsatt vara osäker den närmaste tiden. Den tyska marknaden är avvaktande men vi ser fortsatt positiva signaler från kunder inom t.ex. bilindustrin. Den amerikanska marknaden fortsätter att utvecklas relativt positivt. Vi kan också konstatera fortsatt framgång avseende nya kundanpassningar av vår teknologi till ledande aktörer, men dessa affärer ger först effekt i försäljningen under senare delen av 2012 och framåt."

 

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17 29 01 eller 
CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95

 

HMS Q4 Rapport 2011 (Svenska)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här

Mer information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Information

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning medverkar i utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.