Pressmeddelanden från HMS Networks

Få alla senaste finansiella och företagsnyheter från HMS Networks runt om i världen

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Avvaktande hållning hos kunderna ger lägre tillväxt

by User Not Found | jan 17, 2012
Som tidigare kommunicerats i bolagets niomånadersrapport har HMS sett att kunder intar en avvaktande hållning under de rådande osäkra marknadsförutsättningarna. Detta gör att bolagets försäljningsvolymer inte ökat i förväntad omfattning. 

Preliminära uppgifter för nettoomsättningen under 2011 visar en försäljningstillväxt med 11 % till cirka 384 Mkr (345). För det fjärde kvartalet uppgick omsättningen preliminärt till 95 Mkr (92). 

Den kraftiga expansion som genomförts under 2011 för att öka bolagets resurser inom försäljning och produktutveckling har fortsatt enligt plan och ger nu ökade operativa kostnader. Detta gör att bolagets preliminära bedömning avseende rörelsemarginalen under fjärde kvartalet blir 8-10 %, vilket ger cirka 18 % i rörelsemarginal för helåret 2011.

"Under fjärde kvartalet 2011 har vi inom ett antal marknader sett en fortsatt ojämn orderingång. Senaste halvåret har präglas av en stor osäkerhet om marknadsutvecklingen och detta har fått våra befintliga kunder att inta en mer avvaktade hållning än tidigare. HMS har fortsatt framgång avseende nya kundanpassningar av vår teknologi till ledande aktörer men dessa affärer ger först effekt i försäljningen under senare delen av 2012 och framåt", säger VD Staffan Dahlström.

Den japanska marknaden har varit svag och bedöms fortsatt vara osäker den närmaste tiden. Tyska marknaden är avvaktande men vi ser fortsatt positiva signaler från kunder inom t.ex. bilindustrin. Den amerikanska marknaden utvecklas relativt positivt. 

Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här

Mer information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Så styrs HMS

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen är viktig för utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.