Fortsatt tillväxt och stora investeringar i framtiden

Ännu ett år av lönsam tillväxt, både organiskt och med förvärv.

2018 i korthet

Under 2018 ökade omsättningen till 1 366 MSEK (1 183) och rörelseresultatet uppgick till 251 MSEK (212). Antalet anställda ökade till 592 (542).

Januari:

HMS öppnar ett kontor i Singapore för att täcka den snabbt växande marknaden i Sydostasien.

Februari:

HMS presenterar sin årliga studie av industrinätmarknaden och konstaterar att moderna Ethernet-baserade nätverk nu är större än traditionella fältbussar.

April:

Vid bolagsstämman i Halmstad väljs två nya styrelseledamöter: Ulf Södergren, tidigare CTO på ASSA ABLOY AB (publ) och Cecilia Wachtmeister, Executive Vice President Business & Group Functions, Kambi Group Plc (vid tillfället vice VD på Group Sourcing & Procurement, Ericsson AB).

Juni:

Läsarna av den amerikanska tidskriften Control Design utser för fjärde året i rad HMS’ Ewon-lösningar till vinnare av ”Readers’ Choice Award” i kategorin ”Fjärråtkomst”.

Juli:

HMS förvärvar det tyska företaget Beck IPC GmbH – en ledande leverantör inom inbyggd kommunikationsteknologi med lösningar för inbyggd kontroll, M2Mkommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT.

Oktober / november:

Under höstens mässor lanserar HMS ett antal-lösningar under temat ”Hardware Meets Software™”, vilka möjliggör anslutning av industriell hårdvara till IoT-applikationer.

Nyckeltal

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning, MSEK 1 366 1 183 952 702
Tillväxt i nettoomsättning, % 15 24 36 19
Rörelseresultat, MSEK 251 212 149 102
Rörelsemarginal, % 18 18 16 15
Årets resultat, MSEK 171 143 100 60
Orderingång, MSEK 1 433 1 204 966 682
Resultat per aktie, SEK* 3,68 3,06 2,16 1,33
Utdelning per aktie, SEK* 1,80 1,50 1,00 0,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 193 207 155 90
Medelantalet anställda 536 486 467 359

 

* Nyckeltalen har omräknats baserat på den i andra kvartalet 2017 genomförda aktiespliten 4:1.

Finansiell utveckling (MSEK)

Q4_Omsättning_per_kvartal

Resultatutveckling (MSEK)

Q4_Ebit_Swe

Mer information för investerare

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Information

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning medverkar i utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.